ATM

ATM S.A. zdecydował o o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej - Linx Telecommunications Holding B.V. (Linx). Wartość odpisu wyniosła 16,9 mln zł, podała spółka.
"Zarząd ATM (...) podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. Ww. decyzja została podjęta na skutek przeprowadzenia testu na utratę tzw. wartości użytkowej udziałów emitenta w Linx w oparciu o materiały otrzymane od zarządu Linx (w tym: projekcje finansowe na lata 2017-2018)" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że test został przeprowadzony na dzień bilansowy 31 grudnia 2016, a efekty zmiany wyceny jej udziałów w Linx ujęte zostaną w sprawozdaniu finansowym ATM S.A. za 2016 rok.

Asseco Business Solutions, Macrologic

Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłasza wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS.  >>>> 

Asseco Central Europe

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom Asseco Central Europe formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 2 maja 2017 r., podała Komisja.  Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Griffin Premium RE

Griffin Premium RE.. przydzielił w ofercie publicznej wszystkie 89 167 223 akcje oferowane, w tym 5 233 019 akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, oraz 83 934 204 akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym, podała spółka. Akcje istniejące były sprzedawane po cenie równej 5,7 zł, akcje nowo emitowane były obejmowane po cenie równej również 5,7 zł za jedną akcję.

PGS Software 

Infinitas FIZAN i Presto FIZAN rozpoczęli przyśpieszoną budowę księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 2,8 mln akcji PGS Software uprawniających do 6,9% głosów na WZA, poinformowała spółka. Infinitas FIZAN oraz Presto FIZAN są funduszami w których 100% certyfikatów inwestycyjnych posiadają prezes Wojciech Gurgul oraz wiceprezes Paweł Gurgul, podano także. >>>>  

Getin Noble Bank

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydują 9 maja o przeznaczenia zysku netto banku z działalności w roku obrotowym 2016 na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18 315 019 akcji serii B, podał bank. Cena emisyjna wynosi 2,73 zł za akcję. >>>> 

Archicom

Archicom odnotował 37,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 25,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom rekomenduje przeznaczenie na dywidendę i zaliczkę łącznie 24 mln zł, co da wypłatę w wysokości 1,03 zł na jedną akcję, w tym 0,8 zł/akcję dywidendy za 2016 r. oraz 0,23 zł/akcję zaliczki na dywidendę za 2017 rok, poinformował członek zarządu Paweł Ruszczak. >>>>  

Archicom chce sprzedać 1 200 mieszkań w tym roku wobec 942 w ub.r. i wprowadzić do sprzedaży 1 500 lokali wobec 1 300 zaoferowanych w 2016 r., poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. >>>> 

Hutmen  

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Hutmena z dniem 18 kwietnia 2017 r., podała Giełda. >>>> 

Echo Investment

Obligacje serii 1/2016 Echo Investment, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, będą notowane na Catalyst od czwartku, 13 kwietnia, podała Giełda. >>>> 

Torpol 

Konsorcjum Torpolu (lider, 40% udziału w konsorcjum), Astaldi, PUT Intercor i PBDiM złożyło apelację ws. wyroku nakazującego konsorcjum zapłatę solidarnie na rzecz byłych kontrahentów Systra i Sotecni odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podał Torpol. Jednocześnie konsorcjum wniosło o zasądzenie od Systra i Sotecni 33 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienia w realizacji prac na rzecz konsorcjum. >>>> 

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 23,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 19,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM Grupa prowadzi analizy pod kątem wprowadzenia części akcji spółki w 50-proc. zależnej Aidem Media na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Andrzej Muszyński. >>>> 

Best

Best odnotował 38,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 81,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez dokonanego odpisu, zysk netto ogółem w 2016 roku wyniósłby ponad 108 mln zł. >>>> 

Integer.pl

Integer.pl szacuje, że 2016 rok zakończył skonsolidowaną stratą netto wysokości 474,43 mln zł, podała spółka. >>>> 

Orbis

Accor-Pannonia Hotels - spółka zależna Orbisu - podpisała list intencyjny z inwestorem zewnętrznym zainteresowanym nabyciem hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge w Budapeszcie za 76 mln euro, podał Orbis. >>>>  

Mediatel 

Akcjonariusze Mediatela zdecydują 8 maja o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego - w ocenie zarządu - mogą prowadzić działania realizowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka, informując o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. ARP w swoim stanowisku napisała, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym Mediatela są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku. Według Agencji, naruszają one również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych i w związku z tym ARP skieruje sprawę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). >>>> 

Fortum

Fortum planuje zainwestować ok. 38 mln zł w sieć ciepłowniczą we Wrocławiu w 2017 r., w tym 26,5 mln zł przeznaczy na nowe podłączenia, podała spółka. >>>> 

Uniwheels

Cena w wezwaniu na akcje Uniwheels jest w korzystna dla obecnych akcjonariuszy i ostateczna, poinformował prezes Superior Industries Donald J. Stebbins. >>>> 

Griffin Premium RE.

Akcje Griffin Premium RE.. zadebiutują na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 13 kwietnia, podała giełda. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z Henniger Investment umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych w ramach etapu 2.2. inwestycji krakowskiego osiedla Mieszkaj w Mieście, podała spółka. Wartość umowy wynosi 34,86 mln zł netto. >>>> 

Polwax 

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 9 maja br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Magellan

Zarząd Magellana podjął uchwałę o zamknięciu Magellan S.A. Oddziału Korporacyjnego w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie, podała spółka. Zamknięcie oddziału w Hiszpanii ma na celu zapewnienie efektywności operacyjnej w ramach Grupy, do której należy Magellan, podano także. >>>> 

Cyfrowy Polsat 

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny rady nadzorczej wniosku zakładającego wypłatę 204,65 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 0,32 zł na akcję, podała spółka. >>>>    

PKO Bank

PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna spotkania z inwestorami instytucjonalnymi zainteresowanymi nabyciem listów zastawnych, poinformował bank. Spotkania odbędą się w dniach 13-19 kwietnia 2017 roku. "PKO Bank Hipoteczny upoważnił Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako wyłącznego dealera na terytorium Polski oraz Erste Group, jako wyłącznego dealera poza terytorium Polski, do przeprowadzenia serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi zainteresowanymi nabyciem listów zastawnych" - czytamy w komunikacie banku. Emisja listów zastawnych, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi, zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych.

ZM Ropczyce 

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 6,99 mln zł na dywidendę za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

CDRL

Akcjonariusze CDRL - właściciela marki Coccodrillo - zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 7,27 mln zł, tj. 1,2 zł na akcję, podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 9 maja, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

mBank

mBank wprowadził nową aplikację mobilną z funkcją płatności Android Pay, logowaniem odciskiem palca także na platformie Android oraz funkcją tempa wydatków, pomagającym kontrolować osobisty budżet, podał bank. Nowa aplikacja mBanku trafia do sklepów Google Play i App Store 12 kwietnia br. i jest dostępna dla wszystkich klientów banku.  >>>> 

Medicalgoritmics

Medicalgoritmics zamierza skoncentrować się w II połowie br. na wzroście organicznym i działaniach marketingowych, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności technologii urządzenia Pocket EKG wśród elektrofizjologów w USA, poinformował prezes Marek Dziubiński. Spółka liczy na organiczny wzrost przychodów na poziomie 20% rocznie. >>>>  

Fabryk Mebli Forte

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują na walnym zgromadzeniu 17 maja o przeznaczeniu 4,78 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 97,2 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podano w projektach uchwał. Pozostała kwota - 92,41 mln zł - ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy, podano także.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia określić:
a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2017 roku,
b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku" - czytamy dalej w projektach.