Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

Kraj I-II 2016 I-II 2017
1 Niemcy 28,3 27,6
2 Wlk Brytania 6,6 6,6
3 Czechy 6,6 6,6
4 Francja 5,9 5,7
5 Włochy 5,0 5,0
6 Holandia 4,5 4,5
7 Szwecja 2,9 2,8
8 Węgry 2,7 2,7
9 Hiszpania 2,9 2,7
10 Rosja 2,4 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

Kraj I-II 2016 I-II 2017
1 Niemcy 22,8 22,2
2 Chiny 12,5 12,6
3 Rosja 5,8 7,4
4 Włochy 5,2 4,8
5 Francja 4,1 3,9
6 Holandia 3,8 3,9
7 Czechy 3,3 3,7
8 Stany Zjednoczone 2,8 2,8
9 Belgia 2,5 2,6
10 Hiszpania 2,4 2,4