"Nasz system prawny traktuje przedsiębiorców w sposób dyskryminujący. Nasz projekt ma za zadanie znieść tę dyskryminację, która polega na tym, że okres prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wliczany do stażu pracy" - powiedział Gryglas na konferencji prasowej.

Nowoczesna przygotowała projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska.

Gryglas zaznaczył, że obecnie obowiązujące przepisy mówią, iż osoba, która przechodzi z własnej działalności na klasyczną umowę o pracę, bez względu na liczbę przepracowanych w samozatrudnieniu lat, wciąż ma tylko 20 dni urlopu rocznie - dokładanie tyle samo co osoba podejmująca pracę po raz pierwszy.

Nowoczesna - mówił poseł - chce, by przepracowany okres samozatrudnienia wliczał się do obliczania dni urlopu i postuluje, by czas, w którym ktoś prowadził własną działalność gospodarczą, był wliczany do udokumentowanego stażu pracy niezbędnego do ubiegania się o stanowiska w szeroko rozumianej administracji państwowej.

"Nie może być tak, że ktoś kto przez kilka lat prowadził firmę, jest traktowany przez instytucje państwowe szukające pracowników jako osoba bez stażu pracy i automatycznie odrzucany w rekrutacji. Nowoczesna chce to zmienić" - podkreślił.

Propozycja Nowoczesnej pozwolić ma pracownikom lub ubiegającym się o stanowisko, na którym wymagany jest określony staż, na zaliczenie do stażu pracy: okresu prowadzenia własnej działalności, prowadzenia spółki czy też pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy cywilnej.

"Mam nadzieję na ponadpartyjne poparcie tej inicjatywy, gdyż nie jest to projekt polityczny. Ten projekt ma za zadanie wyrównanie szans obywateli w dostępnie do rynku pracy" - podkreślił Gryglas.