"Wprowadzenie proponowanych ograniczeń własnościowych (w tym limitu prowadzenia maksymalnie 4 aptek przez jeden podmiot) będzie skutkować postępującą fragmentaryzacją rynku aptek w Polsce. Biorąc pod uwagę silną konsolidację obrotu hurtowego, doprowadzi to do dalszego osłabienia pozycji negocjacyjnej aptek i znacząco utrudni uzyskiwanie efektu korzyści skali dla pojedynczych aptek, co może przełożyć się w sposób znaczący na podwyżkę ceny leków nie objętych refundacją oraz OTC" - napisano w opinii przesłanej do Senatu.

Sejm uchwalił w ubiegły piątek nowelizację prawa farmaceutycznego, która przewiduje, że prawo otwierania nowych aptek będą mieli tylko farmaceuci. Nowelizacja wprowadza także ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek. (PAP)