Autorzy raportu podwyższyli szacunki inflacji - obecnie prognozują, że średniorocznie wyniesie ona 2,3 proc. zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r., podczas gdy w styczniu spodziewali się odpowiednio 1,0 proc. i 1,9 proc.

Przewidują również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a na koniec 2018 r. 2,4 proc., czyli odpowiednio o 0,8 pkt. proc. i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach styczniowych.

MFW zaznacza, że prognozowana stopa bezrobocia może się różnić od tej wg definicji krajowej.

MFW lekko obniżył prognozę dynamiki PKB dla Europy rozwijającej się; w dół ciągnie Turcja

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki wzrostu dla krajów Europy rozwijającej się do 3 proc. z 3,1 proc. wcześniej. Ekonomiści zaznaczyli, że w większości krajów regionu powinno nastąpić lekkie odbicie, a negatywnie wyróżnia się jedynie Turcja.

"Perspektywy gospodarcze Europy rozwijającej się są relatywnie dobre, za wyjątkiem Turcji. Prognozujemy, że wzrost całej grupy powinien pozostać na poziomie 3,0 proc. w 2017 r. i umocnić się do 3,3 proc. w 2018 r." - napisali w kwietniowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW.

Autorzy raportu wskazują, że niepewność polityczna może negatywnie wpłynąć na dynamikę tureckiego PKB.

"W Turcji, po ostrym spowolnieniu w III kw. 2016 r. spodziewane jest skromne przyspieszenie, a wzrost w 2017 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 proc. napędzany przez mocniejszy eksport netto oraz umiarkowany stymulus fiskalny" - napisali.

"Negatywnie na perpektywy rozwoju może wpływać podwyższona niepewność polityczna, obawy o bezpieczeństwo oraz rosnące zadłużenie w obcych wsalutach spowodowane deprecjacją liry" - dodali.

Ich zdaniem, wzrost w innych krajach będzie wspierać silna konsumpcja.

"Wzrost w reszcie regionu powinien przyspieszyć po chwilowym spowolnieniu, jako, że rosnące płace w części krajów wspierają silny wzrost konsumpcji" - napisali.

Szacunki wzrostu PKB w górę m.in. dla UK i Chin

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył szacunki dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie w 2017 r. do 3,5 proc. z 3,4 proc. w poprzedniej prognozie - wynika z kwietniowej aktualizacji cyklicznego raportu World Economic Outlook (WEO). Prognoza na 2018 r. pozostała bez zmian na poziomie 3,6 proc.

"Prognoza na lata 2017-2018 zakłada szybszy niż zakładano poprzednio wzrost aktywności w gronie gospodarek rozwiniętych, podczas gdy szacunki dla gospodarek wschodzących i rozwijających się są nieco niższe w porównaniu do raportu WEO z października. Mimo rewizji, główna narracja pozostaje niezmieniona: w krótkim i średnim terminie większa część spodziewanego przyspieszenia wzrostu wynika z mocniejszej aktywności w gospodarkach rozwijających się i wschodzących" - napisano w raporcie.

MFW szacuje, że gospodarki rozwinięte będą rozwijać się w 2017 i 2018 r. w tempie 2,0 proc. Dla bieżącego roku oznacza to rewizję w górę o 0,1 pkt. proc.

Prognozy dla gospodarek państw wschodzących i rozwijających się zakładają ich wzrost o 4,5 proc. i 4,8 proc. odpowiednio w 2017 r. i 2018 r.

W średnim terminie, MFW zakłada, że globalna gospodarka przyspieszy do 3,8 proc. w 2022 r.

"To przyspieszenie światowego PKB wynikać będzie całkowicie z aktywności gospodarek wschodzących i rozwijających się, gdyż szacuje się, że ich dynamika wzrostu wzrośnie do 5 proc. rocznie na koniec horyzontu prognostycznego (2022 r. - PAP)" - napisano w raporcie.

Jednocześnie MFW ocenia, iż bilans ryzyka dla światowej gospodarki w średnim terminie pogorszył się.

"Jednym z istotnych zagrożeń (dla światowej gospodarki - PAP) jest zwrot w kierunku protekcjonizmu, prowadzącego do wojny handlowej. Głównie w gospodarkach rozwiniętych kilka czynników (niższy wzrost gospodarczy po kryzysie finansowym z lat 2010-11, jeszcze niższy wzrost mediany wynagrodzeń, strukturalne niedopasowania na rynku pracy) wygenerowało poparcie polityczne dla rozwiązań przypominających grę o sumie zerowej (zysk jednego gracza oznacza stratę drugiej strony - PAP), które mogą podważyć międzynarodowe relacje handlowe oraz wielostronną współpracę w szerszym sensie" - ocenia MFW.

Analitycy Funduszu zrewidowali w górę prognozy wzrostu PKB m.in. dla Wlk. Brytanii, Japonii i Chin. Bez zmian pozostawiono szacunki dla USA.

Tempo wzrostu gospodarczego w USA w 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a w 2018 r. 2,5 proc. Prognozy uwzględniają spodziewane efekty luzowania fiskalnego oraz wzrost wskaźników optymizmu w Stanach Zjednoczonych po wyborach prezydenckich.

Dynamika PKB w Japonii w 2017 r. wyniesie w ocenie MFW 1,2 proc., a w 2018 r. 0,6 proc. Prognozy zrewidowano w górę odpowiednio o 0,4 pkt. proc. i 0,1 pkt. proc. względem stycznia.

Dynamika PKB Wlk. Brytanii w ocenie Funduszu ma wynieść w 2017 r. 2,0 proc., a w 2018 r. 1,5 proc., co oznacza rewizję w górę odpowiednio o 0,5 pkt. proc. oraz 0,1 pkt. proc.

MFW prognozuje, że PKB Chin wzrośnie w 2017 r. o 6,6 proc., a w 2018 r. o 6,2 proc., co oznacza rewizję szacunków względem stycznia w górę odpowiednio o 0,1 pkt. proc. oraz 0,2 pkt. proc.

>>> Czytaj też: Pierwszeństwo dla Australii. Nowe zasady pracy na antypodach