Taką ocenę Kabiakou wygłosił na posiedzeniu prezydium rządu, podsumowując wyniki za pierwszy kwartał br.

W poniedziałek białoruski urząd statystyczny Biełstat opublikował dane, z których wynika, że po raz pierwszy od dwóch lat PKB tego kraju wzrósł. W pierwszym kwartale odnotowano wzrost PKB wyrażanego w cenach bieżących o 0,3 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2016 r. – pisze portal informacyjny „Biełorusskije Nowosti”.

Według rządowych prognoz na koniec tego roku PKB powinien wzrosnąć o 1,7 proc., jednak optymizmu wynikającego z tych szacunków nie podzielają niezależni eksperci ani międzynarodowe instytucje finansowe.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanej we wtorek aktualizacji cyklicznego raportu World Economic Outlook szacuje tegoroczny spadek białoruskiego PKB na poziomie 0,8 proc., a inflacja ma wynieść 9,3 proc. W 2018 r. wzrost białoruskiej gospodarki ma według tych prognoz wynieść 0,6 proc.

Według Banku Światowego PKB Białorusi zmniejszy się w 2017 r. o 1 proc., a rosyjski Sbierbank prognozuje jego spadek o 0,2 proc.

W 2016 r. PKB Białorusi zmniejszył się o 2,6 proc. w porównaniu z 2015 r. Był to drugi rok recesji - w 2015 r. białoruski PKB skurczył się o 3,8 proc.

Z Mińska Justyna Prus