"Wartość TNS Consumer Index niezmiennie od czterech miesięcy pozostaje ujemna (czyli odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek ocen pozytywnych). W marcu po lekkiej tendencji wzrostowej w ostatnich miesiącach, wartość wskaźnika spada. W porównaniu do zeszłego miesiąca odnotowuje się spadek o 1,4 punkta procentowego" - napisano w komentarzu.

"Spadek TNS Consumer Index to konsekwencja pogorszenia się obu wskaźników, które go tworzą. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju pogorszyła się o 1 punkt, a ocena finansowa własnych gospodarstw domowych uległa pogorszeniu o 1,7 punkta procentowego" - dodano.