"Zakładamy, że wzrost poziomu ściągalności w 2018 r. wyniesie 8 mld zł, w 2019 r. 6 mld zł, a w 2020 r. 4 mld zł" - powiedział na briefingu wiceminister Skiba. (PAP Biznes)