Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna dywidenda to 29 zł za akcjęWarszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wynosi 29 zł, wynika z uchwał walnego.

„Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 27 kwietnia 2017 roku, wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku, mając na względzie fakt, iż […] spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707 w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 11,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 184 884 066, tj. kwota 18 zł za jedną akcję" – czytamy w uchwale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Żywca w 2016 r. wyniósł 300,46 mln zł wobec 280,34 mln zł zysku rok wcześniej.

We wrześniu ub.r. rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2016 roku sprzedała 11,7 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)