Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia w Bratysławie. Głównymi tematami rozmów będą przyszłość Unii Europejskiej oraz rola parlamentów narodowych.

"W dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej niezbędna jest jasna deklaracja kierunku zmian wzmacniających Unię, opartych o chrześcijańskie, ale i europejskie wartości. Konferencja w Bratysławie będzie dobrą okazją do podkreślenia stanowiska Polski, ale i wielu innych państw regionu, że podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej powinny być: suwerenność, solidarność i współpraca państw członkowskich" - powiedział PAP marszałek Sejmu.

"Klasyk mówił, że dobro państwa i dobro ludu jest najwyższym prawem, ale można to sparafrazować, że dobro Wspólnoty powinno być tym właśnie najwyższym prawem. Prawem, które szanuje wszystkie państwa Unii. Podczas spotkań w stolicy Słowacji będziemy także rozmawiali o Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, który w dniach 17-18 maja odbędzie się w Warszawie" - dodał.

Kuchciński podkreślił, że konferencja w Bratysławie to jedna z inicjatyw podjęta w ramach dyplomacji parlamentarnej, która ma aktywizować politycznie tę część kontynentu.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że główny temat konferencji w Bratysławie, to przyszłość Unii Europejskiej, jako podmiotu globalnego w kontekście zmian zachodzących na świecie.

Spotkanie w Bratysławie ma być też poświęcone roli parlamentów narodowych. Wśród tematów dyskusji będzie również przybliżanie prac parlamentarnych obywatelom we współczesnym świecie. Według Kancelarii Sejmu, ta sesja pozwoli na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk m.in. w zakresie przejrzystości i otwartości prawodawstwa.

Konferencja będzie ponadto okazją do podsumowania osiągnięć słowackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2016 r. i stanu obecnego przewodnictwa maltańskiego oraz ich parlamentarnego wymiaru. Na marginesie parlamentarnego szczytu planowane jest także spotkanie szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE, to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią.

W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego i jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.(PAP)