Artifex Mundi rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r.Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Artifex Mundi rekomenduje wyłączenie całości zysku za 2016 roku w kwocie 6,08 mln zł od podziału oraz przeznaczeniu w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd spółki postanowił, po uzyskaniu opinii rady nadzorczej [...] zwrócić się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały o wyłączenie całości zysku spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 081 089,48 zł od podziału oraz przeznaczeniu tego zysku w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 6,08 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)