Pierwszym zadaniem zespołu będzie przygotowanie w ciągu 180 dni reportu rewidującego wszystkie niepotrzebne bariery, które utrudniają wzrost gospodarczy amerykańskiego rolnictwa. Rozporządzenie zostało podpisane w obecności 14 rolników i ekspertów ds. rolnictwa oraz nowo zaprzysiężonego ministra rolnictwa Sonny’ego Perdue.

Minister Perdue będzie nadzorował pracę nowo powstałego zespołu.

Prezydent podpisując dyrektywę zaznaczył, że amerykańscy rolnicy karmią nie tylko obywateli amerykańskich, ale także wielu innych ludzi na całym świecie. Potrzebują oni administracji, która będzie ich aktywnie wspierać, by mogli wykonywać swoją ciężką pracę, którą tak kochają.

Nawiązując do deficytów handlowych USA Trump dodał, że Stany Zjednoczone nie chcą być dłużej wykorzystywane przez inne kraje i ten proceder zostanie szybko zatrzymany dzięki działaniom jego administracji.

Doradca prezydenta ds. rolnictwa Ray Starling podał, że utworzenie zespołu zadaniowego ds. rolnictwa oznaczać będzie zakończenie prac Rady Białego Domu ds. obszarów rolnych (White House Rural Council).

Według niego Rada w trakcie swojego urzędowania miała niewielkie osiągnięcia, a urzędnicy aktualnej administracji znaleźli szczątkową wręcz dokumentację dotyczącą jej spotkań.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)