KUKE: Wartość eksportu w ramach krótkoterm. ubezpieczeń wzrosła o 12% w I kw.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego w ramach krótkoterminowych ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa w I kwartale 2017 r. wyniosła 451 mln zł, co stanowi wzrost o 12% r/r , podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Wartość udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych gwarantowanych przez SP wzrosła w I kw. br. o 22% r/r, osiągając wartość blisko 61 mln zł. Natomiast ekspozycja w zakresie średnio- i długoterminowych ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez SP, wynikająca zarówno z zawartych umów ubezpieczenia, promes, jak i pozytywnych decyzji o ubezpieczeniu, była ponad 4-krotnie wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,3 mld zł, podano w komunikacie.

"Pierwszy kwartał 2017 r. wygląda bardzo optymistycznie. Wszystko wskazuje na to, że polscy eksporterzy coraz bardziej doceniają dostępność oferowanych przez KUKE ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Realne wsparcie pozwala im zaistnieć na rynkach nieco bardziej egzotycznych czy perspektywicznych choć postrzeganych jako ryzykowne. Warto zauważyć, że z podobną dynamiką w krótkim terminie mieliśmy do czynienia ostatnio w 2013 roku" - skomentował wiceprezes Piotr Stolarczyk, cytowany w komunikacie.

Wartość limitu na ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa w 2017 roku zgodnie z ustawą budżetową wynosi 15 mld zł. Gwarantowanie przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych jest ważne dla realizacji skutecznej polityki eksportowej państwa. Stanowi ono zabezpieczenie przedsiębiorców przed ryzykiem wynikającym z eksportu do państw politycznie mniej stabilnych lub związanym z dużymi i długoterminowymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi za granicą. KUKE zabezpiecza takie transakcje działając na rachunek Skarbu Państwa Ubezpieczenie kontraktów eksportowych jest propozycją dla polskich podmiotów gospodarczych eksportujących krajowe towary i usługi oraz dla jednostek, które finansują kontrakty eksportowe polskich firm, podano w materiale.

Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce KUKE ma mandat do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

Akcjonariuszami Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych są Skarb Państwa reprezentowany przez ministra rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

(ISBnews)