Zysk netto Orange Polska spadł r: r do 39 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Spadek zysku był mniejszy od spadku EBITDA dzięki niższej amortyzacji, niższym kosztom finansowym netto oraz niższemu podatkowi dochodowemu. Niższa amortyzacja odzwierciedlała przede wszystkim wydłużenie okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego – co w 1 kw. 2017 roku przełożyło się na wpływ w wysokości 41 mln zł. Spadek kosztów finansowych netto był związany z umocnieniem się złotego wobec euro, co obniżyło zdyskontowane koszty licencji UMTS. Natomiast niższy podatek dochodowy wynikał z niepodlegających opodatkowaniu różnic kursowych oraz zmian stanu niektórych rezerw" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 109 mln zł wobec 215 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nasze wyniki finansowe w 1 kw. 2017 roku były zbieżne z celami całorocznymi. Na przychody komórkowe nadal korzystnie wpływa dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu (w wyniku zwrotu ku ofertom ratalnym). Aby lepiej odzwierciedlić nasze podejście komercyjne i trendy rynkowe, począwszy od tego kwartału, klientów usług opartych na technologii mobilnej, a wykorzystywanych do użytku stacjonarnego, nie zaliczamy do segmentu komórkowego, lecz stacjonarnego. To podejście lepiej odwzorowuje trend przychodów z Internetu stacjonarnego. Z wyłączeniem wpływu rozwiązania rezerwy w ubiegłym roku, na spadku EBITDA zaważył głównie strukturalny spadek przychodów z usług tradycyjnych, zaś korzystny wpływ przyniosła stała optymalizacja kosztów pośrednich. Pracujemy również nad poprawą generowanych przepływów pieniężnych – nie tylko poprzez dalsze oszczędności, lecz także inicjatywy w obszarze kapitału obrotowego" - powiedział członek zarządu spółki ds. finansów Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 818 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 2 808 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost ten wynikał z rosnącego udziału ofert ratalnych w sprzedaży (przekładającego się na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych) oraz wyższych przychodów z działalności ICT i Internetu stacjonarnego – gdzie został przywrócony niewielki wzrost (od tego kwartału, mobilny Internet do użytku stacjonarnego jest wliczany do usług Internetu stacjonarnego, a nie, jak dotychczas, mobilnego). Te korzystne czynniki zrównoważyły spadek przychodów z usług komórkowych oraz tradycyjnych stacjonarnych linii biznesowych (PSTN i hurtowych). Przychody z usług komórkowych zmniejszyły się o 6,6% rok-do-roku, to jest nieco więcej niż w poprzednich kwartałach. Wynikało to przede wszystkim z bonusów przyznawanych klientom usług przedpłaconych za rejestrację kart SIM oraz utraty przychodów od niezarejestrowanych klientów tych usług po 1 lutego bieżącego roku" - czytamy dalej.

Spółka podała EBITDA za I kw. 2017 roku wyniosła 748 mln zł i w ujęciu rocznym była niższa o 120 mln zł, tj. o 13,8%. Marża EBITDA zmniejszyła się o 4,5 pkt proc. do poziomu 26,5%.

"Trend roczny został znacząco zniekształcony przez rozwiązanie rezerwy na koszty pracy w kwocie 94 mln zł w 1 kw. 2016 roku. Z wyłączeniem tej pozycji, spadek EBITDA odzwierciedla przede wszystkim strukturalny spadek przychodów z usług tradycyjnych oraz dalszy korzystny wpływ optymalizacji kosztów pośrednich (głównie kosztów pracy, reklamy i promocji oraz pozostałych)" - podano także.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)