Zysk operacyjny wyniósł 2 276 mln zł wobec 478 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA przed odpisami wyniósł 2 840 mln zł wobec 1 000 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen za I kwartał 2017 roku wyniósł 2 321 mln zł i był o blisko 400 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Na rezultat pozytywny wpływ miał przede wszystkim wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r), które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału, zwiększony przerób ropy o 0,5 mln ton, wzrost średniej produkcji o 1,2 tys. boe/d w Wydobyciu oraz wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w Detalu" – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 875 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 16 213 mln zł rok wcześniej.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Orlen, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa. Konsumpcja benzyn była wyższa (r/r) na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

"Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę. Nasza sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42%(r/r) i 11%(r/r), co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy. To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów" – skomentował prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 1 275 mln zł wobec 80 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)