11 bit Studios spodziewa się ujemnego wyniku netto za I kw. 2017Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - 11 bit Studios prognozuje że w związku ze znaczącym, 5,6-proc. spadkiem kursu USD/PLN pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 marca 2017 r. grupa zakończy I kwartał 2017 r. ujemnym wynikiem netto, podała spółka.

"Zarząd 11 bit studios informuje, że w związku ze znaczącym, 5,6-proc. spadkiem kursu USD/PLN pomiędzy 31 grudnia 2016 roku a 31 marca 2017 roku wyniki finansowe grupy 11 bit studios za I kwartał 2017 roku będą obciążone kosztami finansowymi wynikającymi z konieczności przeszacowania wartości posiadanych przez grupę aktywów pieniężnych, które w większości denominowane są w USD. W konsekwencji grupa zakończy I kwartał 2017 roku ujemnym wynikiem netto" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, wspomniane koszty finansowe obciążające wynik netto grupy za I kwartał 2017 roku mają niegotówkowy charakter i są pochodną zmian na międzynarodowych rynkach walutowych, na które spółka nie ma wpływu.

"Spółka informuje ponadto, że pomiędzy 31 grudnia 2016 roku i 31 marca 2017 roku nie dokonywała żadnych operacji (zbycia/nabycia) na posiadanych aktywach pieniężnych denominowanych w USD, a ich stan w tym okresie, dzięki prowadzonej bieżącej działalności operacyjnej, uległ zwiększeniu" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki grupy za I kw. 2017 r. zostaną przedstawione 11 maja br.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

(ISBnews)