SUMA BILANSOWA I SPOWOLNIENIE W GOSPODARCE USA W CENTRUM UWAGI PRZY DECYZJI FED

W środę o godz. 20.00 amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje komunikat po zakończeniu majowego posiedzenia. Konsensus zakłada pozostawienie stopy fed funds bez zmian w przedziale 0,75-1,00 proc. Rynek wycenia prawdopodobieństwo podwyżki fed funds o 25 pb na kolejnym posiedzeniu w czerwcu na 70 proc., oraz na ok. 50 proc. kolejną podwyżkę w grudniu. Mediana projekcji członków Fed z marca sugeruje 3-krotne podwyższenie kosztu pieniądza w USA w 2017 r.

W komunikacie (po posiedzeniu nie przewidziano w tym miesiącu konferencji prasowej) kluczowe dla rynku będą dwie kwestie – czy Fed ustosunkuje się do spowolnienia gospodarki amerykańskiej w I kw. oraz czy odniesie się do sprawy redukcji sumy bilansowej.

Ostatnio publikowane dane z gospodarki amerykańskiej mogą wskazywać na spowolnienie dynamiki wzrostu w gospodarce USA na początku roku. PKB USA w I kw. wzrósł 0,7 proc. kdk w ujęciu zanualizowanym. To najniższy odczyt w analogicznym kwartale od 3 lat. Oczekiwano 1,0 proc., po wzroście o 2,1 proc. w IV kw. 2016 r. Niższe od konsensusu okazały się wydatki amerykańskich konsumentów, które w marcu pozostały bez zmian mdm vs. oczekiwania rzędu 0,2 proc. rdr. Ceny konsumenta spadły w marcu w USA po raz pierwszy od 13 miesięcy, a w ujęciu bazowym najmocniej od 1982 r. Drugi miesiąc z rzędu, w marcu, odnotowano ujemną dynamikę sprzedaży detalicznej, a sprzedaż aut w tym samym okresie była najniższa od 2 lat.

W tym kontekście inwestorzy zadają sobie pytanie, czy Fed weźmie pod uwagę niższe od oczekiwań dane z ostatnich miesięcy, czy też członkowie Rezerwy wykażą większą „odporność” na nieco gorsze odczyty. Kluczowa jest więc kwestia, czy większość Rezerwy ocenia, że ryzyko spowolnienia obranego tempa normalizacji polityki monetarnej niesie większe zagrożenie dla gospodarki niż jego utrzymanie (czyli jeszcze 2 podwyżki stóp w 2017 r.).

W komunikacie rynek zwróci również uwagę na odniesienia do sumy bilansowej. W marcu większość członków Fed opowiedziało się za rozpoczęciem redukcji sumy bilansowej w dalszej części roku, a cały proces powinien być przeprowadzony w pasywny i przewidywalny sposób.

Obecnie Fed reinwestuje środki z zapadających aktywów z powrotem w sumę bilansową, utrzymując ją na niezmienionym poziomie. W ramach trzech rund programu luzowania ilościowego, prowadzonego przez Rezerwę Federalną po wybuchu kryzysu finansowego z lat 2007/2008, wartość aktywów trzymanych przez Fed w swoim bilansie wzrosła do 4,5 mld USD, z czego 4,2 mld USD to amerykańskie papiery skarbowe lub gwarantowane przez państwo MBS (mortgage-backed securities, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką).

Istotny dla Fed będzie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy za kwiecień. Dane za marzec mocno rozminęły się z oczekiwaniami rynku, lecz wynikało to głównie z czynników sezonowych. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w marcu spadła do 98 tys. z 219 tys. w lutym. W kwietniu rynek oczekuje wzrostu etatów poza rolnictwem o 193 tys.

Również w piątek publicznie głos zabierze trzech członów Fed: wiceprzewodniczący Fed Stanley Fischer, prezes Rezerwy z San Francisco John Williams oraz jego odpowiednicy z Chicago, Charles Evans, oraz z Bostonu, Eric Rosengren.

Pozostałe dane makro z USA:

Środa: wzrost liczby miejsc pracy wg ADP, indeks ISM w usługach za kwiecień

Czwartek: Bilans handlowy za marzec, zamówienia w przemyśle za III.

STREFA EURO – WSTĘPNY PKB ZA I KW.

W Europie uwaga rynków skierowana będzie na wstępne wyliczenie dynamiki PKB strefy euro za I kw. Eurostat poda te dane o godz. 11.00 w środę. Oczekuje się wzrostu wskaźnika o 0,5 proc. kdk.

Dane makro z Europy:

Wtorek: bezrobocie (za III), końcowe wyliczenia PMI sektora przemysłowego z Eurolandu (za IV).

Środa: bezrobocie w Niemczech w IV, PPI w strefie euro za III.

Czwartek: przemówienie prezesa EBC Mario Draghiego i Petera Praeta, członka zarządu EBC, końcowe wyliczenia PMI z usług i composite w Eurolandzie (za IV), sprzedaż detaliczna w strefie euro za III. (PAP Biznes)