Liczba bezrobotnych wyniosła 906 tys. (PAP)

Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 9,5 proc., wobec 9,5 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 9,4 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,0 proc., wobec 8,1 proc. w poprzednim miesiącu.

Najwyższa była w Hiszpanii: 18,2 proc., najniższa w Niemczech: 3,9 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: Koniec taniej siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej? Płace w regionie idą w górę