Autorzy raportu zwracają uwagę, że większość parkietów na świecie rosła, z polską Giełdą Papierów Wartościowych na czele. "Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca o +1,4 proc." - zaznaczają.

"Stało się tak pomimo wielu niepokojących sygnałów o charakterze geopolitycznym docierających z różnych zakątków świata. Wystarczy wspomnieć o ataku Stanów Zjednoczonych na bazę w Syrii oraz realnej groźbie wybuchu konfliktu z Koreą Północną. Dużym zaskoczeniem była również decyzja o przedterminowych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii zaplanowanych na 8 czerwca" - czytamy w raporcie.

"Na wszystkie te wydarzenia rynki zareagowały jednak ze spokojem. Z bardzo dużym entuzjazmem z kolei odebrano wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, w której, zgodnie z sondażami, niewielką ilością głosów wygrał centrowy polityk Emmanuel Macron. Drugie miejsce zajęła reprezentantka prawicy – Marine Le Pen. Po opublikowaniu wyników przeciętnie radzące sobie giełdy Europy Zachodniej odbiły i fundusze inwestujące w tamtejsze spółki szybko znalazły się wśród najlepiej radzących sobie rozwiązań minionego miesiąca" - głosi dokument Analiz Online.

Jego autorzy zwracają też uwagę, że jednymi z najbardziej dynamicznie rosnących rynków akcji w skali globalnej były te skupione w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie fundusze - inwestujące w walory z tych giełd - zarobiły średnio +3,7 proc.

"Powodów świetnych wyników jest kilka. Po pierwsze, wspomniane odreagowanie Europy po wyborach we Francji. Po drugie, zakończenie krótkiej korekty na globalnych rynkach wschodzących, a po trzecie dobre wieści z samej gospodarki, które znalazły swoje odzwierciedlenie w podwyższonych prognozach wzrostu PKB przez główne agencje ratingowe" - komentują autorzy Analizy Online.

Dodają, że "w tym pozytywnym dla krajowego rynku funduszy miesiącu najsłabiej poradziły sobie fundusze akcji amerykańskich", które "dały zarobić średnio +0,2 proc". "Jednak do stwierdzenia, że amerykańska giełda ma się coraz słabiej jest jeszcze daleko. Sezon wynikowy wskazuje na dalszą poprawę zysków spółek, a Donald Trump z jednej strony łagodzi swoje stanowisko w sprawie polityki Fed i Chin, a z drugiej podtrzymuje swoje zapowiedzi znacznej obniżki podatków w opublikowanej pod koniec miesiąca propozycji reformy" - stwierdzają autorzy dokumentu.

Analizy Online S.A. to, jak sami się przedstawiają, wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Spółka dodaje, że dysponuje własną metodologią i narzędziami, umożliwiającymi wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych. (PAP)