Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-05-04 5518,00 -0,9% -4,1% -0,1% 13,1%
Miedź 3M USD/t 2017-05-04 5543,00 -1,0% -4,1% 0,1% 13,9%
Ołów spot USD/t 2017-05-04 2191,75 -0,7% -4,6% 9,6% 24,5%
Ołów 3M USD/t 2017-05-04 2190,00 -0,5% -5,1% 8,6% 24,2%
Aluminium spot USD/t 2017-05-04 1906,50 -0,5% -1,0% 11,9% 18,0%
Aluminium 3M USD/t 2017-05-04 1913,00 -0,6% -1,3% 13,0% 17,1%
Cyna spot USD/t 2017-05-04 19920,00 -0,1% -0,6% -6,1% 14,1%
Cyna 3M USD/t 2017-05-04 19850,00 -0,2% -0,9% -6,0% 14,1%
Nikiel spot USD/t 2017-05-04 8969,50 -2,3% -9,5% -10,0% -4,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-05-04 9015,00 -2,3% -9,7% -10,0% -4,6%
Cynk spot USD/t 2017-05-04 2566,25 0,0% -5,3% 0,3% 36,5%
Cynk 3M USD/t 2017-05-04 2569,00 -0,2% -6,1% -0,3% 36,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-05-04 219,80 -6,1% 24,3% -2,7% 123,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-05-04 65,15 -1,0% -2,4% -7,3% 0,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-05-04 577,50 -2,0% -9,5% -6,9% 3,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-05-04 531,50 -2,2% -10,2% -7,4% 4,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-05-04 466,00 -2,1% -7,8% -10,5% 12,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-05-04 423,00 -2,1% -9,8% -13,9% 8,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-05-03 284,25 -1,8% -1,1% -10,1% 49,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-05-03 271,25 -1,9% -4,2% -11,9% 41,6%

(PAP Biznes)