W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2017-05-05 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 2,04 2,02 2,00 2,02 2,22 1,55
Polska 5-letnie 2,96 2,92 2,90 2,88 3,12 2,28
Polska 10-letnie 3,48 3,47 3,41 3,45 3,77 3,12
Węgry 3-letnie 0,98 0,98 1,00 1,09 1,43 1,77
Węgry 5-letnie 2,05 2,03 2,09 2,10 2,12 2,39
Węgry 10-letnie 3,21 3,21 3,26 3,26 3,49 3,32
Czechy 2-letnie -0,11 -0,10 -0,10 -0,35 -0,49 -0,03
Czechy 5-letnie -0,05 -0,07 0,14 0,04 -0,10 0,10
Czechy 10-letnie 0,67 0,67 0,86 0,84 0,45 0,48
Turcja 2-letnie 11,02 11,00 11,13 11,03 11,00 9,29
Turcja 5-letnie 10,45 10,42 10,48 10,95 10,69 9,27
Turcja 10-letnie 10,21 10,12 10,12 10,69 10,55 9,41
Irlandia 2-letnie -0,41 -0,42 -0,43 -0,37 -0,46 -0,34
Irlandia 5-letnie -0,03 -0,03 -0,02 0,03 0,14 -0,01
Irlandia 10-letnie 0,86 0,84 0,85 0,96 1,17 0,92
Włochy 2-letnie -0,11 -0,10 -0,08 -0,08 0,01 -0,05
Włochy 5-letnie 1,00 1,01 1,03 1,04 0,89 0,38
Włochy 10-letnie 2,25 2,26 2,24 2,28 2,27 1,50
Portugalia 2-letnie 0,37 0,40 0,36 0,55 0,07 0,61
Portugalia 5-letnie 1,87 1,94 1,93 2,22 2,05 1,88
Portugalia 10-letnie 3,42 3,47 3,46 3,93 4,17 3,16
Hiszpania 2-letnie -0,29 -0,28 -0,25 -0,21 -0,27 -0,07
Hiszpania 5-letnie 0,41 0,41 0,42 0,44 0,34 0,56
Hiszpania 10-letnie 1,60 1,61 1,63 1,62 1,68 1,60
Niemcy 2-letnie -0,70 -0,72 -0,74 -0,79 -0,74 -0,50
Niemcy 5-letnie -0,32 -0,37 -0,40 -0,45 -0,35 -0,33
Niemcy 10-letnie 0,39 0,33 0,30 0,26 0,41 0,20
Francja 2-letnie -0,44 -0,45 -0,45 -0,31 -0,54 -0,41
Francja 5-letnie -0,06 -0,08 -0,08 0,08 0,10 -0,14
Francja 10-letnie 0,83 0,81 0,83 0,93 1,08 0,57
Wielka Brytania 2-letnie 0,11 0,08 0,07 0,12 0,10 0,46
Wielka Brytania 5-letnie 0,53 0,50 0,50 0,52 0,55 0,91
Wielka Brytania 10-letnie 1,12 1,07 1,06 1,07 1,35 1,53
Japonia 2-letnie -0,20 -0,20 -0,19 -0,18 -0,23 -0,24
Japonia 5-letnie -0,15 -0,15 -0,14 -0,12 -0,09 -0,23
Japonia 10-letnie 0,02 0,02 0,02 0,07 0,10 -0,12
USA 2-letnie 1,31 1,29 1,26 1,25 1,20 0,74
USA 5-letnie 1,89 1,85 1,82 1,89 1,91 1,23
USA 10-letnie 2,35 2,32 2,29 2,36 2,46 1,78

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)