NBP opublikował w piątek dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec kwietnia br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 100,4 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 109,4 mld dolarów.

Narodowy Bank Polski przypomniał w komunikacie, że zarządza rezerwami dewizowymi, "dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności".

"NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie" - głosi komunikat. (PAP)