Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-05-08 5461,75 -1,8% -5,8% -1,1% 13,2%
Miedź 3M USD/t 2017-05-08 5486,00 -1,8% -6,0% -0,9% 14,1%
Ołów spot USD/t 2017-05-08 2166,75 -0,8% -3,5% 8,4% 23,5%
Ołów 3M USD/t 2017-05-08 2169,50 -0,5% -3,6% 7,6% 23,9%
Aluminium spot USD/t 2017-05-08 1873,25 -1,2% -3,8% 9,9% 18,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-05-08 1879,00 -1,3% -4,2% 11,0% 17,6%
Cyna spot USD/t 2017-05-08 19820,00 0,8% -2,2% -6,5% 13,4%
Cyna 3M USD/t 2017-05-08 19700,00 0,6% -2,8% -6,7% 13,1%
Nikiel spot USD/t 2017-05-08 9107,50 0,0% -10,0% -8,6% 0,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-05-08 9145,00 0,1% -10,2% -8,7% 0,9%
Cynk spot USD/t 2017-05-08 2589,75 0,3% -2,8% 1,3% 37,5%
Cynk 3M USD/t 2017-05-08 2589,00 0,3% -3,8% 0,5% 37,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-05-08 199,40 -5,9% -29,6% -11,8% 105,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-05-08 64,65 -1,3% -2,9% -8,0% 0,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-05-08 582,50 -0,4% -9,4% -6,1% 7,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-05-08 536,50 -0,4% -10,1% -6,5% 8,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-05-08 462,00 -1,1% -10,1% -11,3% 10,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-05-08 420,50 -1,1% -12,1% -14,4% 5,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-05-08 273,25 -1,4% -9,0% -13,6% 39,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-05-08 260,50 -1,5% -11,9% -15,4% 32,6%

(PAP Biznes)