Sare

Sare miało 10,69 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. >>>> 

Skarbiec TFI 

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 19 638,7 mln zł według stanu na dzień wyceny tj. 30 kwietnia br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 438,4 mln zł. >>>> 

Komputronik 

Zapisy w wezwaniu Marinera Invest na 46,03% akcji Komputronika zostały przesunięte na 8 czerwca - 7 lipca br., podała spółka. >>>> 

Pharmena

Pharmena odnotowała 0,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wczPharmena odnotowała 0,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.eśniej, podała spółka. >>>> 

Best

Best zdecydował o emisji do 10 000 obligacji serii X1 o łącznej wartości nominalnej do 10 mln euro w ramach oferty prywatnej, podała spółka. >>>> 

Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,202 mld zł na koniec kwietnia, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,23 mld zł. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje    

Asbis 

Asbis odnotował 0,55 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,4 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asbisc Enterprises Plc oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na rynkach krajów byłego ZSRR i swobodnej realizacji tegorocznych prognoz, poinformował dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch. >>>> 

Pelion

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję spółki Pelion, poinformował wzywający. >>>> 

Libet

Zarząd Libet podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje akcjonariuszom aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie w kwocie 6,36 mln zł został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, poinformowała spółka. >>>> 

Ronson

Ronson odnotował 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ronson Development planuje rozpoczęcie realizacji siedmiu projektów obejmujących w sumie około 1 160 lokali. łącznie w całym 2017 r., podała spółka. >>>> 

Po pozytywnym i zgodnym z oczekiwaniami I kw. br. Ronson spodziewa się słabszego II kw., a następnie powrotu do dobrych wyników finansowych w III kw. roku, poinformował p.o. prezesa Tomasz Łapiński. Jednocześnie podtrzymał plany dewelopera w zakresie sprzedaży ok. 800 mieszkań w tym roku i przekazania prawie 1000 lokali. >>>> 

Ronson pracuje nad częściowym refinansowaniem obligacji serii C opiewających łącznie na 83,5 mln zł, zapadających w czerwcu br., wynika z wypowiedzi p.o. prezesa Tomasza Łapińskiego. Według niego, optymalna będzie emisja na łącznie ok. 50 mln zł. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank odnotował 82,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 80,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Alior Bank koncentruje się na bieżącej działalności i nie prowadzi obecnie rozmów na temat ewentualnych fuzji i przejęć, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>> 

Alior Bank ocenia, że jest w stanie osiągać kwartalnie ponad 100 mln zł wyniku z prowizji w tym roku i przebić konsensus rynkowy, który zakłada zysk netto wysokości 360 mln zł w całym 2017 roku, poinformowali przedstawiciele banku. >>>> 

Famur, Kopex

Famur przejmie pakiet kontrolny Kopeksu za 204,05 mln zł. Integracja obejmie część maszynową, a z przejmowanej spółki wydzielona zostanie część usługowo-handlowa, podały firmy. >>>> 

Famur odnotował 36,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 27,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Famur zakłada, że w ciągu 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy kapitałowej Famuru i Kopeksu będzie pochodziła z eksportu, poinformował prezes Mirosław Bendzera. >>>> 

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów celem przejęcia akcji Kopeksu, Fugo i działania związane z integracją, poinformowała dyrektor finansowa Olga Panek. Proces ten ma być przeprowadzony najpóźniej do połowy lipca. >>>> 

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r., poinformował prezes Mirosław Bendzera. >>>> 

Kopex odnotował 6,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

W ciągu ostatniego ponad roku z borykającej się z kłopotami finansowymi grupy Kopex odeszło o ok. 1,8 tys. pracowników. W trwającym procesie integracji z grupą Famur nastąpi dalsze zmniejszenie zatrudnienia, ale na znacznie mniejszą skalę – wynika z deklaracji Famuru. >>>> 

Famur nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych części usługowo-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. >>>> 

Famur zakłada możliwość wypłaty dywidendy po uzyskaniu efektów synergii z połączenia z Kopeksem, czyli po 2018 r., jednak pod warunkiem, że nie dojdzie do kolejnej akwizycji, poinformowali członkowie zarządu. >>>> 

Famur planuje pozyskać 100 mln zł z dezinwestycji nieprodukcyjnych aktywów należących obecnie do Kopeksu, w tym m.in. projektu kopalni, poinformowali członkowie zarządu. Grupa liczy także na synergie, w tym m.in. 140 mln zł rocznie z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. >>>> 

Marvipol

British Automotive Polska (BAP) - generalny importer Jaguar Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol przewiduje, że przekroczy tegoroczny plan, zakładający wzrost sprzedaży samochodów Jaguar i Land Rover o co najmniej kilkanaście procent wobec rekordowych 2 081 sztuk wypracowanych w 2016 r., poinformował prezes Mariusz Książek. >>>> 

Wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 15,04 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,83 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

  Atal

Atal otrzymał pozwolenie na użytkowanie 148 mieszkań w krakowskiej inwestycji Lazurowy Park Bronowice, podała spółka. >>>>  

Auto Partner

Auto Partner powołał spółkę zależną na prawie czeskim pod nazwą AP Auto Partner Czechy s.r.o. z siedzibą w Pradze, w której objął 100% udziałów, poinformowała spółka. Kapitał zakładowy powołanej spółki wynosi 2,2 mln CZK, podano także. >>>> 

Tower Investments

Tower Investments chce do końca II kwartału złożyć prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym do końca roku przejściem na rynek główny z NewConnect i planem nowej emisji o wartości min. 30 mln zł, poinformował ISBnews prezes Bartosz Kazimierczuk. >>>> 

Monday Development

Monday Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), wykonując tym samym uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia z 28 kwietnia 2017 r., podała spółka. >>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy zawarł kontraktu wykonawczego (EPCC) z rumuńską spółką Confind S.R.L. na budowę instalacji przetwarzania gazu wraz z towarzyszącymi jej liniami przesyłowymi i gazociągami w ramach projektu zagospodarowania gazu Moftinu, poinformowała spółka. >>>> 

CDRL

Akcjonariusze CDRL - właściciela marki Coccodrillo - zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 7,27 mln zł, co daje 1,2 zł na akcję, wynika z uchwał. >>>> 

Polwax 

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 20,87 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał ZWZ. >>>> 

Emperia Holding

Emperia Holding, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, postanowiła rozpocząć proces pozyskiwania inwestora dla wsparcia swojego rozwoju, podała spółka. >>>> 

Open Finance

Open Finance odnotowało 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w I kw. 2017 r. wobec 23,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa miała 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. przy 142,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>