NBP: Zysk netto banków spadł o 11,1% r: r do 2,84 mld zł w I-III 2017Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,84 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. wobec 3,2 mld zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 14,71 mld zł, tj. wzrósł o 3,8% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej spadł o 7,1% r/r do 3,9 mld zł.

Wynik z odsetek wzrósł o 10,2% r/r do 10,1 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 9,6% r/r do 8,45 mld zł na koniec marca 2017 r., podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wzrosły do 1,61 mld zł, tj. o 5,2% r/r.

(ISBnews)