Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-05-09 5486,25 0,4% -5,4% -0,7% 16,8%
Miedź 3M USD/t 2017-05-09 5512,00 0,5% -5,5% -0,4% 17,6%
Ołów spot USD/t 2017-05-09 2170,75 0,2% -3,3% 8,6% 25,5%
Ołów 3M USD/t 2017-05-09 2173,00 0,2% -3,5% 7,8% 25,6%
Aluminium spot USD/t 2017-05-09 1864,75 -0,5% -4,2% 9,4% 20,9%
Aluminium 3M USD/t 2017-05-09 1870,00 -0,5% -4,7% 10,5% 19,8%
Cyna spot USD/t 2017-05-09 19753,00 -0,3% -2,5% -6,8% 14,5%
Cyna 3M USD/t 2017-05-09 19675,00 -0,1% -2,9% -6,9% 14,4%
Nikiel spot USD/t 2017-05-09 9173,50 0,7% -9,4% -7,9% 7,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-05-09 9215,00 0,8% -9,5% -8,0% 7,1%
Cynk spot USD/t 2017-05-09 2609,00 0,7% -2,0% 2,0% 42,6%
Cynk 3M USD/t 2017-05-09 2612,00 0,9% -2,9% 1,4% 42,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-05-09 193,40 -3,0% -31,7% -14,4% 99,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-05-09 63,85 -1,2% -4,1% -9,1% 0,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-05-09 580,50 -0,3% -9,7% -6,4% 9,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-05-09 534,50 -0,4% -10,5% -6,9% 10,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-05-09 464,00 0,4% -9,7% -10,9% 16,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-05-09 425,50 1,2% -11,1% -13,4% 13,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-05-09 275,00 0,6% -8,4% -13,0% 48,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-05-09 262,25 0,7% -11,3% -14,9% 41,4%

(PAP Biznes)