Między 2006 rokiem a 2016 nastąpił wzrost czytelnictwa prasy o ponad 23 miliony sztuk. To oznacza średni przyrost o blisko 5 proc. rocznie. Analitycy wskazują jako przyczynę rosnącą liczbę osób wykształconych, rozwój indyjskiej gospodarki oraz dużą rolę informacji lokalnych.

Dane World Association of Newspapers and News Publishers pokazują, że liczba płatnych gazet w Indiach wzrosła o 32 proc. między 2013 a 2015.

Tymczasem w krajach zachodnich zanotowano spadki - w USA (-3 proc.), Francji (-6 proc.), w Niemczech (-9 proc.) i w Wielkiej Brytanii (-12 proc.).