Grupa Lotos 

Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>> 

Enea

Enea wypracowała 321 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 666 mln zł EBITDA i 383 mln zł EBIT przy 2 710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w I kwartale 2017 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Energa

Energa odnotowała 310 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Aplisens

Aplisens odnotował 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bank Pekao 

Bank Pekao odnotował 349,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 573,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.  >>>>  

Wartość nominalna kredytów i pożyczek w portfelu Banku Pekao wynosiła 130 136,1 mln zł na koniec marca 2017 r. i była wyższa o 5,8% r/r podała instytucja. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec marca 2017 r. wyniosła 5,9% w porównaniu do 6,5% na koniec marca 2016 r.  >>>>  

Bank Pekao celuje w wypracowanie w br. raportowanego wyniku netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformował prezes Luigi Lovaglio podczas konferencji prasowej. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

CCC

Zarząd CCC zarekomendował przeznaczenie całości zysku jednostkowego netto CCC wypracowanego w 2016 r., w wysokości 58,48 mln zł oraz części kapitału zapasowego, w kwocie 42,95 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W związku z tym łączna kwota dywidendy wynosi 101,43 mln zł tj. 2,59 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Newag  

Zarząd Newagu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 31,5 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę oraz kwotę 6,99 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>  

Inter Cars

Inter Cars przyjął politykę dywidendową na lata 2017-2019, która zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku, będzie przedkładał propozycję wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy za dany okres, podała spółka. Jednocześnie za 2016 r. zarząd zarekomendował 0,71 zł dywidendy na jedną akcję. >>>> 

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 300,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 259,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 13% r/r do 81,47 mld zł w I kw. 2017 r., przy wzroście w sektorze o 6%, podała instytucja. Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Grupy (NPL) spadł do 2,6% w I kw. br. z 3,3% przed rokiem wobec średniej dla sektora na poziomie 6,1%. >>>> 

ING Bank Śląski planuje uruchomić swój bank hipoteczny najwcześniej w II połowie 2018 r., poinformował ISBnews prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz. >>>> 

Ferro

Ferro odnotowało 12,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Uniwheels 

Uniwheels odnotowało 16,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali utworzyło rezerwy w wysokości 31,86 mln zł w związku z naliczeniem przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zaległości podatkowych za 2011 r., podała spółka. >>>>  

Stalexport

Stalexport Autostrady odnotował 37,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord

Polnord wprowadził do oferty 80 mieszkań w budynku 3 inwestycji Stacja Kazimierz przy ul. Jana Kazimierza na warszawskiej Woli, podała spółka. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding sfinalizował transakcję zakupu 99,8% udziałów w litewskiej spółce UAB EMP Recycling, specjalizującej się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych, podał Elemental Holding. >>>>  

Archicom

Archicom wprowadził do oferty 128 mieszkań w ramach II etapu wrocławskiego osiedla Na Ustroniu, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Robyg

Grupa Robyg rozpoczyna sprzedaż 71 lokali w 6. etapie osiedla Green Mokotów, podała spółka. >>>>

ZUE  

Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,48 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

Aplisens

Aplisens podtrzymuje po I kwartale swoje całoroczne oczekiwania zawarte w strategii rozwoju do 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku. >>>>     

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia zakłada, że wkrótce może podpisać umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. finansowania budowy Elektrowni Jaworzno III. Możliwy jest udział kolejnego inwestora, jednak obecnie Tauron zakłada zachowanie kontroli nad projektem, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. >>>> 

Asseco BS   

Asseco Business Solutions (Asseco BS) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Macrologic, podał urząd. >>>> 

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyło sprzedaż o prawie 6% r/r do 2,75 mld m3 w I kw. 2017 r. poinformowała spółka. >>>>  

Rawlplug

Rawlplug zarejestrował spółkę zależną Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju w Chinach, podała spółka. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol zakupiła w niemieckim Zossen grunty o powierzchni 2 ha za 3,1 mln euro netto, podała spółka. Na nabytej nieruchomości zostanie zrealizowany projekt mieszkaniowy składający się z piętnastu 3-4 kondygnacyjnych budynków, w których przewidziano 230 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 13 tys. m2. Według prezesa Michała Sapoty, to druga, ale najprawdopodobniej nie ostatnia inwestycja Murapolu na niemieckim rynku mieszkaniowym. >>>> 

LC Corp

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczenia 31,32 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisała z właścicielami spółki prowadzącej na rynku polskim portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie którego strony uzgodniły wstępne warunki możliwej transakcji nabycia przez Sfinks 100% udziałów firmy, podała spółka. >>>> 

Wikana    

Spółka zależna Wikany wybrała generalnego wykonawcę budowy kolejnych dwóch etapów "Osiedla Zielone Tarasy" w Rzeszowie, gdzie powstanie 138 lokali w 6 budynkach. Wartość zawartych umów to łącznie 28,5 mln zł, podano także. >>>>  

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 32,44 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,35 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

PGG

Polska Grupa Górnicza (PGG) skupia się obecnie na działaniach optymalizacyjnych, a wejście na giełdę ma być dopiero kolejnym krokiem, poinformował prezes Tomasz Rogala. >>>> 

Kruk

Kruk przydzielił niezabezpieczone obligacje serii AE1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, poinformowała spółka. >>>>