Akcjonariusze ZUE zdecydują 6 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,48 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

ZUE odnotowało 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1,48 mln zł wobec 15,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)