Oferta Torpolu na 190 mln zł netto najkorzystniejsza na odc. linii nr 289Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały wyboru oferty złożonej przez Torpol o wartości 190 mln zł netto, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

„Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, termin realizacji zamówienia - waga 30% oraz doświadczenie personelu wykonawcy - waga 10%). Cena oferty złożonej przez emitenta wynosi 190 mln zł netto tj. 233,7 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 24 miesiące od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy" – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie zawarta umowa z inwestorem na wykonanie zadania określonego w ofercie, podano również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)