„Oczekujemy, że realny wzrost PKB odbije do 3,5 proc. w 2017 r., po czym spowolni lekko do 3,2 proc. w 2018 r., a motorem napędowym pozostanie popyt wewnętrzny. Prognozujemy, że konsumpcja prywatna wzrośnie mocno w 2017 r. ze względu na pokaźną dynamikę płac oraz opóźniony efekt wyższych transferów socjalnych, a w 2018 r. się ustabilizuje” - napisano w raporcie.

Komisja spodziewa się, że inwestycje publiczne wystartują szybciej niż prywatne. „Oczekujemy, że inwestycje szybko odbiją się z dołka z 2016 r. i pozostaną silne też w 2018 r., jako, że środki unijne będą uruchamiane przez samorządy przed wyborami w 2018 r. Inwestycje prywatne będą pewnie ruszały trochę wolniej i będą miały wyższą dynamikę w 2018 r.” - napisano.

„Mocny popyt wewnętrzny i eksport, a także wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, solidne zyski korporacyjne i niskie stopy procentowe powinny wspierać inwestycje. Z drugiej strony, podwyższone ryzyko może hamować decyzje inwestycyjne” - dodano.

Ekonomiści KE oczekują, że w 2017 i 2018 roku inflacja będzie oscylować wokół poziomu 2 proc. „Inflacja wzrosła silnie na przełomie 2016 i 2017, napędzana cenami nieprzetworzonej żywności oraz energii. Wraz ze spadkiem tych cen, stopa inflacji HICP w 2017 r. powinna się ustabilizować średnio na poziomie 1,8 proc., a w 2018 r. na poziomie 2,1 proc.” - napisali.

„Tymczasem, szybszy wzrost płac będzie oddziaływał w kierunku stopniowego wzrostu inflacji bazowej, z wyłączeniem energii i nieprzetworzonych cen żywności, osiągając 1,2 proc. w 2017 r. i 2,0 proc. w 2018 r.” - dodali.

>>> Czytaj też: Morawiecki: Kondycja budżetu jest tak dobra, że nie potrzebujemy dywidendy z zysku PKO BP za 2016 r.

"Deficyt w 2017 r. może okazać się niższy"

Deficyt sektora finansów publicznych ukształtuje się na poziomie 2,9 proc. PKB zarówno w 2017, jak i 2018 roku - napisali w majowej prognozie ekonomiści Komisji Europejskiej. Ich zdaniem, w kolejnych latach poziom długu w relacji do PKB może wynieść 55 proc. "Oczekujemy, że w 2017 r. deficyt fiskalny rozszerzy się do 2,9 proc. PKB. Będzie to wynikało z silnego odbicia w inwestycjach publicznych i, w mniejszym stopniu, z kosztów wynikających z pokrycia programu 500+ oraz obniżenia ustawowego wieku emerytalnego" - napisano.

"Deficyt w 2017 r. może okazać się niższy, zwłaszcza jeśli ściągalność podatków przyniesie lepsze wyniki niż obecnie zakładane" - dodano.

Komisja prognozuje, że w 2018 r. deficyt będzie na tym samym poziomie. "Przy założeniu braku zmian ustawowych, deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. powinien pozostać na poziomie 2,9 proc. PKB r. Zarówno wydatki, jak i przychody jako udział w PKB powinny pozostać stabilne pomimo rosnących kosztów wynikających z obniżenia ustawowego wieku emerytalnego" - napisano.

Ekonomiści KE spodziewają się dalszego wzrostu długu w relacji do PKB. "Naszym zdaniem, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrośnie z 54,4 proc. na koniec 2016 r. do 55 proc. w horyzoncie prognozy. Niemniej, prognozy długu w Polsce podlegają dużej niepewności ze względu na wysoki, chociaż powoli zmniejszający się, udział zobowiązań denominowanych w walutach obcych” - napisali.

>>> Polecamy: Automatyzacja podkopuje nasz model gospodarczy? O wyzwaniach dla Polski mówi Paweł Borys          

PROGNOZA WIOSNA 2017 ZIMA 2017
wskaźnik 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Wzrost PKB 2,7 3,5 3,2 2,8 3,2 3,1
Spożycie prywatne 3,8 3,9 3,1 3,6 3,9 2,9
Spożycie publiczne 2,8 2,8 2,8 3,7 2,4 2,5
Inwestycje -7,9 4,9 6,1 -5,5 2,7 5,3
Eksport 9 7,7 6,6 7,3 6 6,4
Import 8,9 8,5 7,4 7,9 6,4 6,9
Kontrybucja do PKB
Popyt krajowy 1,2 3,6 3,4 1,7 3,2 3,2
Zapasy 1,2 - - 1,1 - -
Eksport netto 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 - -
Zatrudnienie 0,6 0,4 - 0,9 0,3 -
Stopa bezrobocia* 6,2 5,2 4,4 6,3 5,6 4,7
Wynagrodzenie 3,6 4,3 5,1 3,9 4,7 5,3
Jedn. koszty pracy w gospodarce 1,5 1,1 1,8 2 1,8 2,1
Realne jedn. koszty pracy 1,3 -0,2 -0,2 1,3 0,2 -
Deflator PKB 0,2 1,4 2 0,7 1,6 2,1
HICP -0,2 1,8 2,1 -0,2 2 2,1
Terms of trade -1,4 -0,9 -0,1 1,5 -0,8 -0,1