Grupa Kęty 

Akcjonariusz Grupy Kęty - Nationale-Nederlanden OFE, reprezentowany przez PTE Nationale-Nederlanden - zgłosił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku spółki za rok 2016 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwiększając pierwotnie proponowaną kwotę do 284,7 mln zł z 223 mln zł.

Benefit Systems

Benefit Systems rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2016 w wysokości 72,27 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidedy, i jednocześnie przeznaczenie kwoty w wysokości 42,5 mln zł na skup akcji własnych, podała spółka. „Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok 2016" – czytamy w komunikacie. 

Newag 

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie kwoty 31,5 mln zł, czyli 0,7 zł na akcję, na wypłatę dywidendy za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 6 czerwca. >>>> 

Skarbiec Holding

Skarbiec Holding odnotował 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Ferro

Zarząd Ferro podjął uchwałę w której zarekomendował przeznaczenie 25,5 mln zł, co daje 1,2 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, poinformowała spółka. >>>> 

Konsorcjum Stali

Grupa kapitałowa Konsorcjum Stali miała wstępnie 359,0 mln zł przychodu i 10,86 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r., podała spółka. >>>> 

Synektik

Synektik odnotował 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia odnotował 639,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 323,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 13,5% w skali roku do 4,89 TWh w I kw. 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 19,5% r/r do 0,33 TWh. >>>> 

Tauron Polska Energia dostrzega potencjalne zagrożenie niespełnienia wymogów dotyczących wskaźników niezawodności SAIDI/SAIFI w kolejnych latach, co może mieć negatywny wpływ na wyniki, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje      

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 279,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 175,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Cyfrowego Polsatu będzie zadowolona z utrzymania w tym roku wyniku EBITDA z ubiegłego roku oczyszczonego z wpływu Euro 2016, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. >>>> 

Cyfrowy Polsat dąży do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego, poinformowała członek zarządu ds. finansowych grupy Katarzyna Ostap-Tomann. >>>> 

Grupa Azoty

Grupa Azoty odnotowała 225,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 272,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ambicją Grupy Azoty pozostaje wypłata dywidendy na poziomie zbliżonym do górnego progu stopy wypłaty dywidendy, określonego na poziomie 60%, poinformował prezes Wojciech Wardacki. >>>> 

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty zaczną dynamicznie rosnąć od 2018 r. w związku z nowymi inwestycjami jak i wejściem tych już realizowanych w kluczowe fazy, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. Grupa Azoty planuje że CAPEX w 2017 r. wyniesie 1,3 mld zł - podobnie jak nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2016 r. >>>> 

Puławy

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 138 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 161,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 39,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Radpol

Radpol odnotował 2,25 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 47,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 67,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mabion  

Jednostkowa strata netto Mabionu wyniosła 16 mln zł w I kw. 2017 r., zaś kapitały własne osiągnęły poziom ujemny w wysokości -12 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd zapowiedział, że podczas czerwcowego walnego zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki. >>>> 

Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 11,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Fortuna Entertainment Group

Wartość przyjętych zakładów przez Fortuna Entertainment Group wzrosła o 20,1% r/r do 302,2 mln euro w I kw. 2017 r. podała spółka. Jednocześnie Fortuna planuje całoroczną wartość przyjętych zakładów na 1 300 mln euro. >>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 19,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia szacuje, że w I kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży wysokości 48,74 mln zł oraz EBITDA na poziomie 4,69 mln zł, podała spółka. >>>> 

PlayWay

PlayWay przystąpił do spółki Live Motion Games i objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Live Motion Games w zamian za wkład pieniężny w wysokości 399,6 tys. zł, podała spółka. >>>> 

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group odnotowało 10,36 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group przekroczą w tym roku 60 mln euro i zostaną przeznaczone m.in. na zakłady w Neumarkt i Leutkirch, a także na projekt "One Collection", poinformował prezes Michael Wolff. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG na głównym rynku, podała giełda. 

Robyg 

Akcjonariusze Robyga zadecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz o prywatnej emisji akcji do 10% kapitału spółki podczas nadzwyczajnego walnego, zaplanowanego na 6 czerwca. Środki z emisji, która miałaby nastąpić do końca 2017 roku mają zostać przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu, podała spółka. >>>> 

Neuca

Neuca Med, spółka zależna Neuki, nabyła 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Krzysztof" w Wałbrzychu, podała Neuca. >>>> 

Astarta Holding

Astarta Holding odnotował 30,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,79 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orbis 

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 73,72 mln zł, co daje 1,6 zł na jedną akcję, wynika w projektów uchwał.>>>> 

UniCredit

UniCredit odnotował 907 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 406 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Budimex  

Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 14,99 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

JHM Development

JHM Development odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

CEZ

CEZ odnotował 8 569 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9 876 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- CEZ podniósł prognozę dla skorygowanego zysku netto na bieżący rok do 17 mld CZK z 12 mld CZK wcześniej. Jednocześnie podtrzymał oczekiwania co do wyniku EBITDA na poziomie 52 mld CZK, podała spółka w prezentacji. >>>> 

Krka

Krka odnotowała 42,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 40,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Braster

Braster sprzedał jednej z gmin województwa warmińsko-mazurskiego - Kurzętnik 100 swoich urządzeń wraz z abonamentem. Umowa ma stanowić początek współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, podała spółka. "Gmina Kurzętnik (województwo warmińsko-mazurskie) realizuje Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi, w ramach którego zakupiła 100 urządzeń Braster wraz z abonamentem na 24 miesiące. Program skierowany jest do kobiet w wieku 35-49 lat, które biorąc w nim udział, otrzymują bezpłatny dostęp do systemu domowej profilaktyki raka piersi Braster" - czytamy w komunikacie. 

Qumak

Qumak chce pozyskać łącznie 30 mln zł z obligacji na rozwój własnych produktów i dalsze przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, poinformował prezes Tomasz Laudy. >>>> 

Macro Games

Macro Games rozpoczął negocjacje z międzynarodowym koncernem mediowym, których celem jest ustalenie warunków wspólnej realizacji aplikacji mobilnych na rynek międzynarodowy, podała spółka. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się ogłoszenia rozstrzygnięcia trybunału arbitrażowego w Sztokholmie ws. sporu z Gazpromem w listopadzie tego roku, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest nadal zainteresowane akwizycjami na norweskim szelfie kontynentalnym. Jeśli pojawi się dobra oferta, do akwizycji może dojść jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w ciągu miesiąca-dwóch uzgodnić koncepcję geologiczną dla złoża Soumar w Iranie i zakłada możliwość podpisania umowy z National Iranian Oil Company (NIOC) do końca roku, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 313 mieszkań w II etapie osiedla Pomorska Park, poinformowała spółka. Budynki z tym etapie mają być oddawane do użytku w I i III kw. 2019 r. >>>>  

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Akcjonariusze Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

Jujubee

Jujubee miało w I kw. br. 103 tys. zysku netto wobec straty 79 tys. rok wcześniej przy przychodach wynoszących 586,8 tys. zł wobec 126,5 tys. zł rok wcześniej poinformowała spółka. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory podpisał umowę z firmą Swifta Systems and Services International Ltd. w sprawie pośrednictwa w sprzedaży rozwiązań platformy Customer Service Automation, należących do Unified Factory, na kontynencie afrykańskim, podała spółka. >>>> 

Apator

Akcjonariusze Apatora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 34,76 mln zł, tj. 1,05 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna oraz francuski EDF podpisały umowę opcji put dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce, podało PGE. W efekcie PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce. >>>> 

PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kruk 

Spółka zależna Kruka tj. InvestCapital Malta Ltd., została wybrana jako nabywca portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim o wartości nominalnej ok. 282 mln euro (1,19 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 11 maja 2017 roku), poinformowała spółka. >>>>