Qumak: Emisja obligacji na rozwój własnych produktów i przyspieszenie strategiiWarszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Qumak chce pozyskać łącznie 30 mln zł z obligacji na rozwój własnych produktów i dalsze przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, poinformował prezes Tomasz Laudy.

"Potrzebujemy odbudowy standingu finansowego i wsparcia finansowego, bo realizujemy strategię znacznie szybciej niż zakładaliśmy. Mamy plan rozwoju własnych produktów. Jest to jeden z powodów wyjścia do właścicieli o dofinansowanie" - powiedział Laudy podczas spotkania z dziennikarzami.

Plan rozwoju produktów Qumaka ma na celu wzmocnienie kompetencji do produkcji oprogramowania. Obejmuje koncentrację na inicjatywach współfinansowanych ze środków UE oraz bezpośrednio związanych z podstawową działalnością. Przewiduje realizację aplikacji dla sektora transportowego, dwóch aplikacji dla sektora energetycznego, rozwiązanie smart city, rozwój symulatora i rozwiązania asset management. Spółka szacuje łącznie 27 mln zł kosztów kwalifikowanych z tego tytułu, w tym ok. 13 mln zł wkładu własnego w ciągu 3 lat.

"Te produkty nie mają granic, a cześć z nich będzie oferowana w chmurze" - zaznaczył prezes Qumaka.

Według jego słów, emisja obligacji zwykłych na kilkanaście milionów złotych powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni po NWZ, zaplanowanego na 19 maja. Z kolei emisja obligacji zamiennych na 30 mln zł w ciągu dwóch miesięcy po czerwcowym ZWZ. Jak wskazał zarząd Qumaka, akcjonariusze spółki deklarują uczestnictwo w emisji.

Wdrożenie przyjętej strategii rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie następujących celów w perspektywie 2020 roku: 20 mln zł zysku operacyjnego, 20% marży z produktów własnych, 20% marży z outsourcingu, 20% udział sprzedaży za granicą, 60% udział sprzedaży na rynku komercyjnym, a także uzyskanie dodatniej rentowności operacyjnej od 2017 r.

"Chcemy wykorzystać ożywienie rynkowe, mamy poprawę backlogu kw/kw z potencjałem wzrostu. Widzimy lekkie ożywienie na rynku publicznym, ale konsekwentnie przesuwamy organizację w kierunku rynku komercyjnego. Emisja obligacji ma poprawić strukturę i przyspieszyć strategię w obszarze produktowym i powoływanie innowacyjnych spółek (do 2 w tym roku). Rozpoczęliśmy rozmowy ugodowe z ministerstwem środowiska, KZGW i IMGW ws. zakończenia 5. etapu ISOK. Cieszą rosnące usługi abonamentowe i rozwój sprzedaży symulatora kolejowego" - podsumował Laudy.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)