Ergis rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Ergis zarekomendował wypłatę akcjonariuszom dywidendy w łącznej wysokości nie wyższej niż 7 887 197,8 zł z zysku uzyskanego w 2016 r., tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na 7 lipca 2017 r. i terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

Na kapitał zapasowy przeznaczono 11 607 184,96 zł.

"W przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7 887 197,8 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Ergis odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,2 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 19,49 mln zł wobec 17,68 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)