W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,2 proc. (PAP)