W kwietniu br. GUS skorygował dynamikę wzrostu PKB za 2016 r. do 2,7 proc. z szacowanych wcześniej 2,8 proc.

Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez ministra finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego, wyjaśnił Urząd.

>>> Polecamy: Rezerwy walutowe są jak armia. Ile złota ma Polska? [WYWIAD]