Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 2,51 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,08 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto JHM Development w 2016 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r. W 2016 r. sprzedała aktami notarialnymi 238 lokali, w tym 176 mieszkań i 62 garaże.

(ISBnews)