Lokum proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 20 czerwcaWarszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Lokum Deweloper zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 20 czerwca br., a terminu wypłaty dywidendy - na 5 lipca 2017 r., podała spółka.

"Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby zwyczajne walne zgromadzenie emitenta ustaliło, jako dzień dywidendy datę 20.06.2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 5.07.2017 r. Rekomendacja zarządu została pozytywnie zaopiniowana w dniu dzisiejszym przez radę nadzorczą emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował wcześniej przeznaczenie 14,04 mln zł z zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,78 zł na akcję.

Lokum Deweloper odnotował 42,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 34,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 0,15 mln zł wobec 4,76 mln zł straty rok wcześniej.

Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.(ISBnews)