"W ramach programu spółka zamierza wyemitować do 70 000 szt. obligacji niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 70 000 000 zł, których cena emisyjna odpowiadać będzie wartości nominalnej, a oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana w trybie art. 33 ust. 2 ustawy o obligacjach do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupu gruntów. 

Końcowy termin wykupu papierów to 29 maja 2020 r., podano także.

JW Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)