LC Corp 

Zmiany kursu euro obniżyły skonsolidowany zysk brutto LC Corp o 52,98 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka. >>>> 

Kopex

Konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Famur Pemug Sp. z o.o. podpisały umowę z Tauron Wydobycie na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz, podały spółki w osobnych komunikatach. Wartość umowy to 227,87 mln zł netto.>>>> 

Erbud

Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo budowy wraz z przebudową dębickiego szpitala za 15,26 mln zł, podała spółka. >>>> 

Erbud odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 031 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 351 mln przypadało na rok 2017, podała spółka. >>>> 

J.W. Construction Holding

Zarząd J.W. Construction Holding zdecydował o emisji do 70 000 obligacji serii JWC0520 o łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł, podała spółka. >>>> 

Nextbike

Akcjonariusze Nextbike Polska podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału i ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect, podała spółka. Debiut planowany jest na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2017 r. >>>> 

i2 Development

i2 Development odnotowało 4,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 18,43 mln zł, tj. 1,9 zł na akcję na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka. >>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała 1,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics odnotowało 3,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) odnotowały 10,41 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atende

Atende odnotowało 0,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>> 

Ursus

Ursus odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ursus planuje skoncentrować całą swoją produkcję w ramach jednego dużego zakładu w Lublinie i obecnie pracuje nad pozyskaniem finansowania na ten projekt. Koszty przedsięwzięcia mogą sięgnąć łącznie ok. 55 mln zł, poinformował prezes Karol Zarajczyk. >>>> 

Bytom

Bytom odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rafako

Rafako odnotowało 10,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wirtualna Polska Holding 

Wirtualna Polska Holding odnotowała 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 2,98 mln zł wobec 8,19 mln zł w I kw. 2016 r. >>>> 

Grupa WP celuje w osiągnięcie rentowności projektu telewizyjnego Telewizja WP w III kwartale przyszłego roku, poinformował prezes Jacek Świderski. >>>> 

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Emperia Holding liczy, że inwestor dla spółki zostanie wyłoniony w III kw. tego roku, poinformował prezes Dariusz Kalinowski. >>>> 

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - podtrzymała plan otwarcia 90 sklepów na 2017 roku, poinformowała spółka. >>>> 

Boryszew

Boryszew odnotował 65,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem na działalności kontynuowanej sięgnął 78,46 mln zł wobec 45,55 mln zł w I kw. 2016 r. >>>> 

Boryszew podtrzymuje prognozę zysku netto i EBITDA na 2017 r., poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>> 

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   >>>> 

Wartość portfela zamówień Seco/Warwick spadła r/r do 403 mln zł na koniec I kw. br., podała spółka. >>>> 

PlayWay

PlayWay zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r., w wysokości 6,11 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 96,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,27 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Getin Noble Bank, który zanotował 203,6 mln zł odpisów w I kw. szacuje, że kolejne kwartały przyniosą poziom odpisów o podobnej wartości, poinformował p.o. prezesa Artur Klimczak. >>>> 

Po wynikach pierwszego kwartału zarząd Getin Noble Banku ocenia, że wypracowanie zysku netto w bieżącym roku będzie bardzo trudne, poinformował p.o. prezesa Artur Klimczak. >>>> 

Atal

Atal odnotował 39,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 21,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unibep

Unibep odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Unibepu wynosi ok. 1,5 mld zł na 2017 r. i ok. 1,3 mld zł na kolejne lata, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Według niego, rekordowy portfel i wyniki za I kw. br. pozwalają z "umiarkowanym optymizmem oczekiwać solidnych wyników Grupy Unibep za cały rok 2017". >>>> 

Alumetal

Alumetal odnotował 16,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alumetal liczy na poprawę wyników w II kw. br. dzięki dobremu otoczeniu rynkowemu, wyższym marżom i uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej w zakładzie na Węgrzech, poinformował prezes Szymon Adamczyk >>>> 

Alumetal zakłada, że budowa zakładu w ramach projektu rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach rozpocznie się w lipcu br., poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>> 

Ciech

Ciech odnotował 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 102,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 73,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BPH

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. >>>> 

Vistula Group

Vistula Group odnotowała 0,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistula Group będzie dążyć do uzyskania skonsolidowanego zysku netto w tym roku na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego, który wynosi co najmniej 33 mln zł, podała spółka. Vistula Group chce też sprostać oczekiwaniom pod względem zysku EBITDA - konsensus rynkowy w tym wypadku wynosi co najmniej 60 mln zł. >>>> 

PCC Exol

PCC Exol odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Bioton 

Rada nadzorcza Biotonu powołała Roberta Neymanna w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. >>>> 

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 10,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dębica

Dębica odnotowała 44,71 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 28,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZ Cormay

PZ Cormay odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych emisji OP0922 o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł (opcja call) oraz emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 1,7 mld zł, podał bank. >>>> 

Milkiland

Milkiland odnotował 1,18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 16,33 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

T-Bull   

T-Bull odnotował 1,25 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ulma Construccion Poland

Ulma Construccion Poland odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Simple

Simple odnotowało 87 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Multimedia Polska

Multimedia Polska odnotowały 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

QubicGames

QubicGames podpisał umowę z NoobzPL na wydanie gry Total Tank Simulator (TTS) w 2017 r., podała spółka. >>>> 

Arteria

Arteria odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arteria prowadzi intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio krajów, w których ma świadczyć usługi, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego, podała spółka. >>>> 

Arctic Paper

Arctic Paper odnotował 24,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Geotrans

Geotrans odnotował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZU

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pawła Surówki na stanowisko prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu. >>>> 

Mirbud

Mirbud otrzymał list intencyjny od inwestora Panattoni Development Europe dotyczący generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali w Sosnowcu w ramach Panattoni Park Sosnowiec. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PGNiG

Moody's Investors Service podtrzymał rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie Baa3, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna. >>>> 

Dom Development

Dom Development uzgodnił z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym istotne warunki przedwstępnej umowy nabycia 100% akcji Euro Styl S.A. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development, podał Dom Development. >>>> 

CI Games

Adam Pieniacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych CI Games, nie podając przyczyn jej złożenia, podała spółka. >>>> 

Inter Cars

Akcjonariusze Inter Cars zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu 10,06 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 109,39 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,71 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>> 

Mostostal Warszawa

Zarząd Mostostal Warszawa złożył pozew przeciw przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w związku z realizacją umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 o zapłatę 29,06 mln zł z odsetkami, podała spółka. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 28,97 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. >>>> 

Kofola

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Kofola CeskoSlovensko a.s na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 czerwca 2017 r., podał urząd. >>>>

MNI 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na MNI kary wysokości 1 mln zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 0,8 mln zł, podał urząd. >>>> 

Vantage Development

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, składającej się z działek o łącznej powierzchni 1,6 ha za łączną cenę 14,7 mln zł, poinformował deweloper. Nieruchomość pozwoli na budowę ok. 200 lokali mieszkalnych. >>>> 

ZCh Police

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>  

GTC

Akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie kwoty 124,258 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego. >>>>