Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development rekomenduje dywidendę w wysokości 8 117 229,51 złotych, tj. 0,13 złotych na jedną akcję, poinformowała spółka.

"Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą, a ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development odnotował 25,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 10,15 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

(ISBnews)