Jak podano, firmą pokieruje członek zarządu spółki Ireneusz Sobol.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) to następca Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM). Przeżywające poważne problemy po przeprowadzonej w 2011 r. nieudanej prywatyzacji przedsiębiorstwo w upadłości – a konkretnie jego zorganizowaną część - pod koniec stycznia 2016 r. kupiła od syndyka masy upadłościowej Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), której właścicielem w stu procentach jest Skarb Państwa.

Przed miesiącem syndyk zajął część urządzeń należących do ŚKSM, ponieważ firma nie płaciła za ich dzierżawę (urządzenia miały być docelowo zakupione). Spowodowało to wstrzymanie produkcji w trzech z czterech czynnych zakładów spółki.

W związku ze sprawą, z inicjatywy ARP, został przeprowadzony w spółce audyt dotyczący zagadnień prawno-majątkowych. Dzięki kancelarii prawnej działającej w imieniu ARP porozumiano się z syndykiem, co umożliwiło wznowienie - po kilkunastu dniach przerwy - wydobycia kruszyw w przedsiębiorstwie.

„Obecnie wypracowywane są docelowe rozwiązania ważne dla przyszłości ŚKSM. Wszystkie działania właściciela ŚKSM prowadzone są w celu poprawy wyników finansowych spółki, zapewnienia jej trwałej stabilności, dzięki której zostaną utrzymane miejsca pracy. Priorytetem ARP był i jest nadal rozwój Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych” – podkreśliła ARP we wtorkowym komunikacie.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP, na decyzję o odwołaniu prezesa ŚKSM, oprócz słabych wyników finansowych za 2016 r., wpływ miał również wynik audytu, jaki agencja podjęła w firmie.

ARP informowała wcześniej PAP, iż finalizując transakcję nabycia KKSM w upadłości, agencja „mogła i kupiła wyłącznie te aktywa KKSM, które syndyk wystawił na sprzedaż”. „Nabyty majątek był wolny od zobowiązań. Pozostałe ruchomości miały być zakupione przez spółkę ŚKSM. Na nabycie niezbędnych do produkcji ruchomości ARP wyposażyła spółkę w niezbędny kapitał, obejmując udziały za 70 mln zł. Decyzja o zakupie tego pozostałego majątku była w gestii zarządu ŚKSM” – wyjaśniono.

Według lokalnych mediów strata finansowa w firmie za ubiegły rok wyniosła ok. 16 mln zł. O odwołanie prezesa ŚKSM postulowali przedstawiciele zakładowej „Solidarności”.

Szef „Solidarności” w ŚKSM Jacek Michalski ocenił we wtorkowej rozmowie z PAP, że zmiana na stanowisku szefa spółki jest „dobrą wiadomością” i była „oczekiwana” przez pracowników. „Mamy nadzieję, że następna osoba, która przyjdzie kierować spółką, nie będzie powtarzała tych samych błędów - nie będzie otaczała się nieprzygotowanymi osobami i nie będzie tworzyła tylu stanowisk dyrektorskich, doprowadzając do wielomilionowych strat” – podkreślił.

Zdaniem związkowca ŚKSM znajdowały się „na równi pochyłej”. „Mamy nadzieję, że teraz, przy wytężonej pracy, zaangażowaniu się Agencji Rozwoju Przemysłu, która będzie mogła nas dokapitalizować i wspomóc finansowo, jesteśmy w stanie podjąć wyzwania i rozwijać się” – zaznaczył Michalski.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych zatrudniają ok. 260 osób i prowadzą wydobycie w trzech kopalniach dolomitu i dwóch piasku. Kruszywa te są wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym, przy produkcji kostki brukowej, betonu towarowego oraz w budownictwie kubaturowym.

Śledztwa dotyczące poprzednika ŚKSM – KKSM, m.in. wątku funkcjonowania KKSM po prywatyzacji w 2011 r., prowadzi prokuratura. W październiku ub.r. śledczy z Prokuratury Regionalnej w Katowicach postawili zarzuty wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów dwóm byłym członkom zarządu dawnych KKSM. (PAP)