GetBack

GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP1 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Wcześniej 26 kwietnia GetBack podał, że skrócił termin zapisów na obligacje w ramach emisji pierwszej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji, ponieważ w ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadził zapisy na papiery o wartości ponad 60 mln zł, realizując w 100% założony cel.

PKO BP

Moody's Investors Service (Moody's) podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank. >>>> 

Impel

Impel odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AmRest

AmRest sfinalizował zakup 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (Pizza Topco) od Top Brands NV. oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS, poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniosła ok. 12,3 mln euro (ok. 51,5 mln zł), podano także. >>>>  

Trakcja

Trakcja odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Comarch 

Comarch odnotował łączny dodatni wpływ operacji związanych z różnicami kursowymi na wynik netto grupy na poziomie ok. 9,7 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

PZU, Bank Pekao 

Termin zamknięcia transakcji nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od UniCredit został ustalony na 7 czerwca br. w drodze porozumienia między stronami transakcji, podał PZU. >>>> 

PZU odnotowało 940 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 492 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa odnotowała w tym okresie wzrost składki przypisanej brutto o 20,1% r/r do rekordowych 5,768 mld zł. >>>> 

PZU planuje, że na dywidendę przeznaczy 50-80% zysku wypracowanego w 2016 roku, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik. >>>> 

PZU nie będzie zmieniać strategii grupy do 2020 roku po niedawnych zmianach w zarządzie, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. >>>> 

PZU Życie, które w I kwartale br. zanotowało wzrost szkodowości, spowodowany większą liczbą zgonów oczekuje, że kolejne kwartały przyniosą niższy poziom wypłacanych świadczeń z tego tytułu, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. >>>> 

PZU oczekuje, że po pierwszym kwartale, w którym wynik z działalności inwestycyjnej wyniósł 1,67 mld zł (wzrost o 58,4% r/r) kolejne kwartały przyniosą dalszą poprawę r/r tego wyniku, poinformował prezes Paweł Surówka. Grupa chce, by wynik z inwestycji stał się długofalowo przewidywalny. >>>> 

LPP

LPP odnotowało 117,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 65,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- LPP planuje zwiększyć powierzchnię sklepów w br. o 11% r/r do 1 022,9 tys. m2 (wobec wcześniej planowanych 12% wzrostu), zaś planowany capex ma wynieść ok. 430 mln zł (wcześniej planowano ok. 440 mln zł), podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

Ergis

Ergis odnotował 8,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Nakłady inwestycyjne Ergisu wyniosą 35 mln zł do końca 2017 r. i kolejne 35 mln w 2018 r., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>> 

Ergis liczy na 3 mln zł dodatkowego zysku EBITDA na koniec 2018 r. dzięki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej w Niemczech, poinformował ISBnews prezes Tadeusz Nowicki. >>>> 

Grupa AB 

Grupa AB odnotowała 55,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa AB optymistycznie ocenia perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa ma dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu. >>>> 

Gobarto

Gobarto odnotowało 9,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gobarto zamierza w tym roku poszerzać sieć hurtowni i rozszerzyć ekspansję zagraniczną, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotował 2,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data

ABC Data odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data prognozuje wypracowanie w tym roku 27,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 50,55 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 4 468,23 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka. >>>> 

ABC Data spodziewa się coraz większych efektów działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

ABC Data spodziewa się, że wyniki S4E będą "szczególnie pozytywnie" kontrybuować do wyników grupy w II połowie roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

ABC Data ocenia, że cel strategiczny osiągnięcia udziału 10% w rynku regionu CEE do 2018 r. jest osiągalny, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

PBG

PBG odnotowało 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła około 3,88 mld zł według stanu na 1 kwietnia br., z czego około 1,35 mld zł przypada do realizacji w 2017 r., podała spółka. >>>> 

Enter Air

Enter Air odnotował 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alumetal 

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu 44,91 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,92 zł na akcję, podano w uchwałach ZWZ. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord

Polnord odnotował 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord zmierza do zakończenia procesu komercjalizacji powierzchni swoich nieruchomości biurowych w warszawskim Wilanów Office Park, podała spółka. Wskaźnik komercjalizacji budynku B1 przekroczył 80%, natomiast w budynku B3 wynajęto całą przeznaczoną do tego powierzchnię. >>>> 

Unibep 

Rada nadzorcza Unibepu ustaliła czteroosobowy skład zarządu nowej trzyletniej kadencji i powołała w jego skład Leszka Marka Gołąbieckiego (prezes), Sławomira Kiszyckiego (wiceprezes), Marcina Piotra Drobka (wiceprezes) i Jana Piotrowskiego (członek), podała spółka. >>>>   

Braster 

Braster odnotował 5,74 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

4Mobility

4Mobility uruchomiła nową bazę car sharing w centrum handlowo-biurowym Blue City, poinformowała spółka. >>>>   

Raiffeisen Bank Polska 

Raiffeisen Bank Polska odnotował 76,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

MLP Group

MLP Group podpisał kontrakt z Żabka Polska na wybudowanie centrum logistycznego obsługującego sieć sklepów Żabka oraz Freshmarket o powierzchni 24,7 tys. m2, podała spółka. Obiekt powstanie na terenie parku MLP Gliwice w gminie Zbrosławice w bliskiej odległości od autostrady A1. >>>> 

Fabryk Mebli Forte

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o przeznaczeniu 4,78 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Platige Image

Platige Image ma współpracować z Netflix Entertainment przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie (The Witcher), podał Platige Image. >>>> 

Auto Partner

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przekazaniu całego zysku netto osiągniętego w 2016 r. w wysokości 36,36 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie. >>>> 

BZ WBK 

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 535,87 mln zł, tj. 5,4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>