Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 30 czerwca o wypłacie 3 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Pozostałą kwotę, tj. 4 081,33 mln zł, proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 14 lipca, a dzień wypłaty dywidendy - 4 sierpnia 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)