Unibep

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o wypłacie kwoty 6,8 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję, na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 13 czerwca. >>>>  

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o skupie do 2,5 mln akcji własnych za 8-14 zł sztuka, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 13 czerwca. >>>> 

Erbud 

Erbud zawarł z Grupo Lar Real Estate VI umowę na roboty budowlane III etapu zespołu mieszkaniowo-usługowego "Nowe Bielany 2" o wartości 10,37 mln zł, podała spółka. >>>> 

Ferro 

Akcjonariusze Ferro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwda o przeznaczeniu 25,5 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>  

Prime Car Management

Zarząd Prime Car Management (PCM) podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę 28,1 mln zł z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 2,36 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Prime Car Management (PCM) odnotował 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Dom Development 

Dom Development zawarł z Forum IV Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym przedwstępną umowę nabycia 100% akcji w Euro Styl oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development za 260 mln zł, podała spółka. Akwizycja może być początkiem nowego sposobu ekspansji spółki na nowe rynki w przyszłości. >>>> 

Best

Best odnotował6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 34,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JW Construction

JW Construction odnotował2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 9,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferrum

Ferrum ma warunkową umowę inwestycyjną z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN), Rockford (SPV), Zakładem Konstrukcji Spawanych Ferrum (ZKS) określającą zasady współpracy stron przy realizacji projektu inwestycyjnego, którego celem jest zakup i uruchomienie linii do produkcji rur spiralnie spawanych, podał Ferrum. 

Paged

Paged odnotował 24,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Getin Holding 

Getin Holding odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Getin Holding oczekuje, że po okresie restrukturyzacji i zmianie modelu biznesowego swoich spółek na Wschodzie w 2016 r., bieżący rok przyniesie wzrost biznesu i poprawę wyników. Spółka Carcade Rosja powinna ten rok zakończyć na "stabilnym plusie", poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. >>>> 

Elektrotim

Elektrotim odnotował3,22 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 2,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

ES-System 

ES-System odnotował0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CD Projekt 

CD Projekt zapowiedział publiczną betę gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana na 24 maja, podała spółka. Gra będzie dostępna na PC oraz na konsolach Xbox One i PlayStation 4. >>>> 

Robyg

Robyg odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Robyg zakłada skonsolidowany zysk netto na poziomie 90 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, podtrzymując wcześniejszą prognozę. Planowana na br. kontraktacja to 3 300 mieszkań. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowała5,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Uniwheels

Superior Industries International Germany AG podniósł cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Uniwheels AG do 247,87 zł za jedną akcję wobec ceny 236,07 zł za jedną akcję spółki, zaproponowanej wcześniej, podano w komunikacie. >>>> 

OEX

OEX odnotowało1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polcolorit  

Unilin Poland ogłosił przymusowy wykup pozostałych 1,25 mln akcji Polcoloritu, reprezentujących ok. 7% kapitału zakładowego i ok. 5,93% ogólnej liczby głosów, po cenie 5,8 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking. >>>> 

Vindexus

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie 2,32 mln zł dywidendy, czyli 0,2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 14 czerwca. >>>> 

Stoppoint

Stoppoint (dawniej Produkty Klasztorne) rozpocznie w poniedziałek emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy z ceną emisyjną 0,12 zł za sztukę na inwestycje w urządzenie końcowe systemu teleinformatycznego połączonych w sieć dotykowych terminali samoobsługowych, podała spółka. Z ogłoszonej emisji spółka zamierza pozyskać ok. 4 mln. zł. >>>> 

Bowim

Bowim odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. tj. o 7,44 mln zł więcej niż w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Bumech 

Oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej Bumechu - Kobud została wybrana jako najkorzystniejsza przez Lubelski Węgiel „Bogdanka" w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wyrobisk, poinformowała spółka. W wyniku aukcji elektronicznej ostateczna cena ukształtowała się na poziomie 36,47 mln zł brutto, podano także. >>>>     

Selvita

Selvita otrzymała zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej z jedną z 20 największych firm farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Europie o wartości ok. 3,4 mln zł, poinformowała spółka. Zlecenie otwiera bardzo szerokie możliwości rozwoju współpracy z klientem, z którym spółka współpracuje od roku 2011, realizując mniejsze projekty usługowe w zakresie chemii i biologii kontraktowej. >>>> 

Plaza Centers

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Plaza Centers poczynając od sesji giełdowej 19 maja br., podała Giełda. >>>> 

Asseco Poland

Asseco Poland podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wdrożenie
i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) postuluje nałożenie przez Komisję Europejską na Gazprom kary związanej z praktykami monopolistycznymi oraz nałożenie dodatkowych środków zapobiegawczych, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Opinię w ramach procedury market test PGNiG prześle do Komisji w najbliższym czasie, zgodnie z ustalonym przez KE terminem - do 19 maja br. >>>> 

CEZ

CEZ nie sprzeda Elektrowni Počerady w związku z brakiem zgody rady nadzorczej na transakcję, podała spółka. >>>> 

Best

Best zdecydował o emisji w ramach oferty publicznej do 600 tys. sztuk pięcioletnich obligacji serii R4 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. >>>>