Zatrudnienie wzrosło o 4,6 proc. rok do roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,2 proc.