"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto spółki za rok 2016 wynoszący 30 204 120,95 zł na: 1.wypłatę dywidendy w wysokości 26 236 259,10 zł, 2. kapitał zapasowy w wysokości 3 967 861,85 zł" - czytamy w treści uchwały.
Dzień dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2017 r. a dzień wypłaty dywidendy na 5 września 2017 r, podano także.
Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2016 r. AC SA miało 184,89 mln zł przychodów.


(ISBnews)