ES-System

ES-System liczy na co najmniej powtórzenie w I połowie 2017 r. wyników z I połowy ubiegłego roku, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.>>>> 

Trakcja 

Zarząd Trakcji zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 22,62 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 28,7 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers podjęło decyzję o wycofaniu się z rynku tureckiego, podała spółka. W związku z tym spółka dokona w sprawozdaniu skonsolidowanym odpisu o wartości ok. 5,6 mln zł. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings odnotował 20,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PMPG

PMPG Polskie Media odnotowały 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Industrial Milk Company

Industrial Milk Company (IMC) odnotowało 5,68 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,01 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy skomplikowanych warunkach pogodowych, ale w optymalnych terminach. W tym sezonie największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza - 67,4 tys. hektarów, podała spółka.

Introl

Introl odnotował 3,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wittchen

Wittchen odnotował1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM Grupa 

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie 18,55 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r. i zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCC Rokita

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł. "W ramach programu spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii EA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł. Obligacje serii EA oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii EA w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii EA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii EA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii EA" - czytamy w komunikacie.

Unibep

Unibep podpisał z INBAP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (z wyłączeniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych) budynku handlowo-usługowego w Cieszynie, podała spółka. Wartość umowy to 21,3 mln zł netto.  "Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku handlowo - usługowego wraz z kompletną infrastrukturą oraz parkingami przy skrzyżowaniu ulic Hajduka, Bobreckiej oraz Korfantego w Cieszynie. W realizowanym budynku o wysokości 4 kondygnacji znajdą się 34 lokale usługowe oraz 96 miejsc parkingowych w parkingu podziemnym i 42 miejsca parkingowe w parkingu otwartym" – czytamy w komunikacie. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony został na II kwartał 2018 r.

>>> Zobacz też rekomendacje

iAlbatros Group

iAlbatros Group otrzymał wezwanie do zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł, datowane na 16 maja 2017 roku, podała spółka. "Wezwanie opiewa na kwotę 4 803 000,00 zł i zostało wystawione na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartego pomiędzy emitentem a CIRB i dotyczy rzekomej utraty korzyści przez CIRB w związku z niewywiązaniem się w ocenie CIRB przez emitenta z zaciągniętych zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia" - czytamy w komunikacie. Emitent potwierdza, że wspomniane w wezwaniu porozumienie zostało zawarte, stąd podstawa roszczenia potencjalnie istnieje, przy czym dokładna analiza sprawy zostanie dopiero przez emitenta wykonana, co będzie podstawą do dalszych działań, podano także.

Boryszewa

Rada nadzorcza powołała zarząd Boryszewa na nową, trzyletnią kadencję z Jarosławem Michniukiem na stanowisku prezesa, podała spółka. „Aktualnie skład zarząd spółki jest pięcioosobowy. W skład zarządu nowej kadencji powołano: Jarosława Michniuka na stanowisko prezesa zarządu Boryszew, dyrektora generalnego, Aleksandra Barysia na stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego, Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju, Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. fuzji i rozwoju Sektora Automotive, Piotra Szeligę na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. Segmentu Metali" – czytamy w komunikacie.

iFun4all

iFun4all ukończył produkcję gry „Serial Cleaner", która do sklepów trafi na początku trzeciego kwartału, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu zatwierdziła plan rozwoju grupy na lata 2017 - 2023 tj. Kompleksowy Plan Rozwoju Działalności Grupy Kapitałowej. Zakłada on odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej poprzez wysoko rentowne zaangażowanie w energetyce, segmencie nafta, gaz i chemia, budownictwie przemysłowym oraz produkcji, wynika z prezentacji. Realizacja celów strategii ma pozwolić m.in. na poprawę średniorocznej marży i obniżenie dźwigni finansowej. >>>> 

OT Logistics

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić poniedziałek, 22 maja, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 445 obligacji serii F spółki OT Logistics, podała giełda. Obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą OTS0220, podano również. 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin planuje trzykrotne zwiększenie mocy produkcyjnych preparatów onkologicznych serii Onko BCG. Wartość projektu szacowana jest na 650 tys. zł i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych, podała spółka. Nowe moce produkcyjne pomogą realizować plany dalszej ekspansji zagranicznej, w tym znaczące zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych leków onkologicznych. "Celem projektu jest trzykrotne zwiększenie mocy produkcyjnych preparatów serii Onko BCG. Zostanie to osiągnięte poprzez modernizację pomieszczenia hodowli prątka BCG i wyposażenie wydziału w dodatkowe urządzenia pozwalające na zwiększenie wydajności hodowli prątka" - czytamy w komunikacie. 

Petrolinvest

Petrolinvest uzgodnił z inwestorem działającym w branży wydobywczej i paliwowej warunki transakcji zbycia 100 proc. udziałów w TOO OilTechnoGroup (TOO OTG) na rzecz spółki celowej utworzonej przez inwestora, podała spółka. >>>>   

Kofola 

Zarząd Kofoli ČeskoSlovensko rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 457 047 500 CZK dywidendy z zysku za 2016 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, co po odjęciu wypłaconej dywidendy zaliczkowej oznacza wypłatę 13,5 CZK na akcję, podała spółka. >>>>  

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 139 mieszkań w V etapie projektu Atal Francuska Park przy ul. Francuskiej w Katowicach, podała spółka. "Piąta część kompleksu składać się będzie z dwóch budynków, gdzie zaplanowano mieszkania o powierzchniach od 37,36 m2 do 148,53 m2 i rozkładach od 2 do 4 pokoi. [...] Ceny mieszkań wynoszą od 5 400 zł brutto za m2, a na najwyższych piętrach od 5 600 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna

Na ponad 4,5 mld zł opiewa warunkowa umowa zakupu aktywów francuskiego EdF w Polsce. PGE Polska Grupa Energetyczna po zakończeniu transakcji stanie się największym dostawcą ciepła w polskich aglomeracjach - poinformowała w piątek spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji na początku września 2017 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie planuje wycofywać Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z giełdy po przejęciu spółki od EDF, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygotuje program rozwoju dla Elektrowni Rybnik, powiązany z planami rozwoju sieci ciepłowniczych w regionie, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>> 

Dostosowanie przejętych aktywów EDF do konkluzji BAT (tj. do nowych norm emisyjnych) wymaga nakładów rzędu 600-700 mln zł, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana akwizycjami, w szczególności sieci ciepłowniczych, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wykorzystywać drony - m.in. do pomiarów geodezyjnych i monitorowania naziemnej infrastruktury. W firmie rusza pilotażowy program wykorzystania powietrznych systemów bezzałogowych w kopalniach. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade nadal szuka potencjalnego celu do akwizycji i przygotowuje nową platformę do sprzedaży w e-commerce, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Misztala. Wśród celów na ten rok pozostaje obrona zysku brutto na sprzedaży. >>>> 

Briju

Akcjonariusze Briju zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 4,28 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. >>>>  

PKO Bank Polski

PKO TU oraz PKO Życie TU, spółki z Grupy PKO Banku Polskiego, oferujące produkty pod marką PKO Ubezpieczenia, mają 1,1 mln klientów, podał PKO Bank Polski. >>>> 

TXM

Zarząd TXM podjął uchwałę w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,78 mln zł na kapitał zapasowy i zyski zatrzymane, poinformowała spółka. >>>>