BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m: m w majuWarszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - nie zmienił się w ujęciu miesięcznym w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Był to kolejny, drugi miesiąc braku zmiany wskaźnika. Przyczyniły się do tego przede wszystkim zdecydowanie wolniej rosnące wynagrodzenia. Co prawda w ujęciu nominalnym wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw urosły w skali roku o ponad 4%, jednak po uwzględnieniu wahań sezonowych oraz zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost ten był o ponad połowę wolniejszy (1,7% r/r)" - czytamy w raporcie.

W materiale podkreślono, że w najbliższym czasie czynnikiem ograniczającym wzrost dobrobytu polskich gospodarstw domowych będzie rosnąca inflacja, uszczuplająca ich siłę nabywczą.

(ISBnews)