Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 0,5% do 3,5% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 2,19% wzrostu r/r w kwietniu (wobec wzrostu o 11,1% r/r w marcu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i o 1,2% niższym w porównaniu z marcem br." - czytamy w komunikacie. 

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,4% r/r.

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

była w kwietniu br. o 0,6% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,0%) i o 13,3% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z marcem br.

"W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,7%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,1%, urządzeń elektrycznych – o 7,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 4,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,2%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,7%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 14,2%, wyrobów z metali – o 6,5%, artykułów spożywczych – o 5,4%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,8%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 3,3%, podał Urząd.

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 14% oraz w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o7,8%, natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 5,5%, podano także.

>>> Czytaj też: Minimalne wynagrodzenie mocno w górę. Rafalska: Proponujemy 2100 zł od 2018 roku